True

QUY TRÌNH MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA


Việc phải trả thêm chi phí vận chuyển khiến Khách mua hàng khó ra quyết định mua. Vậy nên việc cung cấp các tùy chọn vận chuyển miễn phí có thể đem lại hiệu quả cho các chiến lược bán hàng của Cevpharma.com.vn.

Việc giảm hoặc miễn phí vận chuyển có thể ảnh hưởng đến doanh thu của Cevpharma.com.vn. Tuy nhiên, Cevpharma.com.vn có thể khắc phục bằng nhiều cách. Chẳng hạn như tăng giá sản phẩm (tính cả chi phí vận chuyển vào giá sản phẩm), hoặc áp dụng vận chuyển miễn phí khi đơn hàng đáp ứng đủ lợi nhuận mong muốn.

Bước 1: Vận chuyển miễn phí dựa vào giá trị đơn hàng

Cevpharma.com.vn sẽ vận chuyển miễn phí khi đơn hàng phát sinh đạt giá trị mong muốn. Thực hiện như sau: (1) Tại trang quản trị -> Cấu hình ->Phương thức vận chuyển -> Chọn tới phương thức vận chuyển cần cấu hình -> Miễn phí nếu giá trị đặt hàng lớn hơn -> Khai báo giá trị đơn hàng tối thiểu -> Lưu để hoàn tất quy trình khai báo.

Sau khi thêm tùy chọn này, KHM mua hàng có đơn hàng đủ điều kiện sẽ thấy thông tin vận chuyển miễn phí ở trang thanh toán.

Bước 2: Vận chuyển miễn phí dựa vào khối lượng đơn hàng

Với tùy chọn này, KHM mua hàng sẽ được vận chuyển miễn phí nếu khối lượng đơn hàng đạt giá trị NVCSKH muốn. Để thiết đặt, NVCSKH thực hiện như sau: (1) Tại trang quản trị -> Cấu hình ->Phương thức vận chuyển -> Chọn tới phương thức vận chuyển cần cấu hình -> Chi tiết giá -> Khai báo trọng lượng tối thiểu -> Khai báo phí vận chuyển = 0 -> Lưu để hoàn tất khai báo

Sau khi thêm tùy chọn này, KHM mua hàng có đơn hàng đủ điều kiện sẽ thấy thông tin vận chuyển miễn phí ở trang thanh toán.

Bước 3: Thông báo cho KHM mua hàng biết về chính sách vận chuyển miễn phí

Sau khi thêm các chính sách vận chuyển miễn phí, NVCSKH cần thông báo cho KHM mua hàng biết. Dưới đây là vài nơi để đặt thông điệp quảng cáo với KHM mua hàng về việc đang có chính sách vận chuyển miễn phí: (1) Trên các khu vực đặt banner trong theme; (2) Các vị trí nổi bật trên trang chủ website:cevpharma.com.vn hoặc trang chi tiết sản phẩm; (3) Gửi email hoặc các chiến dịch marketing, truyền thông trên mạng xã hội.

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.