True

QUY TRÌNH THIẾT LẬP PHÍ VẬN CHUYỂN TRỰC TIẾP CỦA TTGDTMĐT B2B 


Bước 1: Cevpharma.com.vn thiết lập phí vận chuyển trực tiếp từ Trung tâm Logistics 3PL CEVPharma

(1) Truy cập vào trang Quản trị, đường link dẫn đến Menu Cấu hình > Phương thức Vận chuyển; (2) Ở phần Phí vận chuyển, chọn khu vực NVCSKH muốn áp dụng phí trực tiếp từ Trung tâm Logistics 3PL CEVPharma => Nhấn vào Thêm phí vận chuyển; (3) Tại trường Nhà cung cấp, chọn “Sử dụng phí trực tiếp từ Trung tâm Logistics 3PL CEVPharma” (4) Lựa chọn nơi hiển thị sản phẩm phí vận chuyển (5) Chọn tên phí dịch vụ vận chuyển mong muốn; (6) Nhập phí xử lý (không bắt buộc phải nhập) Phí xử lý được xem như chi phí phát sinh khi đóng gói, xử lý hàng hóa,... mà NVCSKH thu thêm nếu như KHM có nhu cầu giao gấp. NVCSKH có thể tính toán thêm bớt bao nhiêu % hoặc cộng thêm số tiền cố định so với biểu phí từ Trung tâm Logistics 3PL CEVPharma. Phí xử lý sẽ được tính bằng công thức: Phí xử lý = (Phí từ Trung tâm Logistics 3PL CEVPharma * %) + Số tiền cố định; (7) Nhấn Lưu để hoàn thành thiết lập và hiển thị danh sách phí vận chuyển tương ứng.

Sau khi thiết lập thành công, KHM mua hàng trên Cevpharma.com.vn khi chọn TTPP Vimedimex mua hàng, nhập đầy đủ thông tin nhận hàng và đến bước “Phương thức thanh toán” sẽ hiển thị Trung tâm Logistics 3PL CEVPharma kèm theo phí đã thiết lập.

Bước 2: Tiêu chí tính phí của Trung tâm Logistics 3PL CEVPharma

Phí của Trung tâm Logistics 3PL CEVPharma sẽ được tính toán dựa trên địa chỉ Gian hàng chính hãng mà KHM đã chọn trên Cevpharma.com.vn và địa chỉ giao nhận hàng.

Trường hợp Cevpharma.com.vn không có chức năng chọn TTPP Vimedimex mua hàng, hệ thống sẽ sử dụng địa chỉ của Cevpharma.com.vn mặc định để tính phí.

Phí vận chuyển thực tính (hiển thị ở trang thanh toán trên Cevpharma.com.vn) = Phí của Trung tâm Logistics 3PL CEVPharma + Phí xử lý

Bước 3: Giới hạn phần nhập “%” và “phí cố định”

Để đáp ứng đủ nhu cầu của NVCSKH cho cả trường hợp tăng hoặc giảm so với biểu phí từ Trung tâm Logistics 3PL CEVPharma, Cevpharma.com.vn cho phép nhập số âm ở cả hai mức phí trên.

Lưu ý: Khi sử dụng phí trực tiếp từ Trung tâm Logistics 3PL CEVPharma

Để hiển thị phí từ Trung tâm Logistics 3PL CEVPharma, KHM mua hàng bắt buộc phải nhập thông tin “Quận/Huyện” ở bước thanh toán. Vì vậy, NVCSKH cần kiểm tra việc cấu hình quận/huyện là bắt buộc khi sử dụng tính năng này.

Đối soát vận đơn và thanh toán cho nhà vận chuyển

Đối soát vận đơn là đối soát số tiền nhà vận chuyển gửi về cho người bán nhằm xác nhận lại một lần nữa để tránh xảy ra những sai sót không đáng có.

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.