True

Quy trình đối soát và xác nhận thanh toán cho nhiều vận đơn

Sau khi nhân viên giao hàng tiến hành thu tiền thì bộ phận kế toán của Trung tâm Logistic sẽ tự động nhận được phiếu xác nhận thu tiền tại trang quản trị bằng cách vào trang http://tms.cevpharma.com.vn và sau đó vào mục Báo cáo chọn B01. Thu tiền.

Tại đây bộ phận Kế toán tìm tới các phiếu thu tiền đang chờ xác nhận và sau khi nhận được tiền của nhân viên giao vận về nộp lại thì sẽ xác nhận từng phiếu thu tiền, chi tiết theo số tiền thu được của từng đơn hàng.

Kết quả thu tiền này sẽ tự động được đồng bộ về hệ thống hạch toán kế toán của CEVPharma và tự động đối trừ công nợ cho khách hàng.

1. Xuất/in Phiếu xuất kho kiêm chứng từ vận chuyển  


Người dùng truy cập menu Quản lý kho/Danh mục/Danh sách yêu cầu vận chuyển.

Trên màn hình Danh sách phiếu xuất kho, người dùng chọn Phiếu xuất kho cần in Phiếu xuất kho kiêm chứng từ vận chuyển. Hệ thống mở màn hình Phiếu xuất kho, người dùng bấm nút PXK kiêm vận chuyển nội bộ để in phiếu.

2. Tổng hợp các trạng thái của Trung tâm Logistics 3PL CEVPharma và các lỗi thường gặp  

Trạng thái đơn hàng của KHM tại màn hình Trung tâm Logistics 3PL CEVPharma sẽ được hiển thị như sau:

Trạng thái vận đơn 

Bill of lading status 

Chờ lấy hàng

ready_to_pick

Đang giao hàng

delivering

Chuyển hoàn

returned

Hủy

cancel

Đã giao hàng

delivered

Giao không thành công

Failed


To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.