True

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHUYỂN TẠI TGDTMĐTB2B

1. Tạo phiếu yêu cầu vận chuyển từ Tổng kho đến các kho TTPP Vimedimex


Khi NVKV yêu cầu vận chuyển hàng hóa từ Tổng kho (TPHN/ TPHCM) đến 63 TTPP Vimedimex, tương ướng với 63 tỉnh thành, mà không phát sinh từ các giao dịch mua bán trên cevpharma.com.vn.

Đường dẫn: tại màn hình Phiếu xuất kho -> Yêu cầu vận chuyển -> Đồng bộ sang TMS

Tên trường 

Diễn giải 

Thông tin chính 

Phân loại yêu cầu

Chọn list phân loại YC :

- Null (nếu  P. YCVC được tạo  từ Tổng kho (HN/ TPHCM/) đến 63 TTPP Vimedimex, tương ướng với 63 tỉnh thành)

- Xuất kho

- Xuất kho trả N BH

- Điều chuyển kho

- Nhập kho

Ngày tạo phiếu

Chọn n gày tạo phiếu YCVC

Ngày yêu cầu nhận hàng

Chọn n gày dự kiến nhận hàng

Lý do vận chuyển

Nhập l ý do vận chuyển 

Giao dịch nguồn

Chọn g iao dịch nguồn 

Đồng bộ thông tin

Đồng bộ thông tin ?

Giao hàng/ Nhận hàng 

Họ tên

Nhập  Họ tên người giao hàng / nhận hàng

Địa chỉ

Tự động cập nhật dựa vào các trường Thành phố/ Tỉnh, Quận/ Huyện, Phường/ Xã, Số nhà,…  

Thành phố/ Tỉnh

Chọn trong danh sách Thành phố/ Tỉnh

Quận/ Huyện

Chọn trong danh sách Quận/ Huyện thuộc TP/ Tỉnh

Phường/ Xã

Chọn trong danh sách Phường/ Xã thuộc Quận/ Huyện

Số nhà, tên đường/ phố

Nhập  Số nhà, tên đường/ phố

Ghi chú

Ghi chú cho người giao / người nhận

Số điện thoại

Số điện thoại

Đối tượng nhận hàng

Đối tượng nhận hàng

Thông tin thanh toán 

Hình thức thanh toán

Chọn danh sách hình thức thanh toán

- Bù trừ công nợ

- Chuyển khoản

- Khuyến mại

- Thu hộ 

- Tiền mặt

- Tiền mặt/ Chuyển khoản

- Tạm ứng hàng

Tiền hàng

Nhập t iền hàng

Phí vận chuyển

Nhập phí vận chuyển

Phụ phí

Nhập p hụ phí

Tổng tiền

Tự động tính tổng tiền hàng

Tab sản phẩm 

Hàng hóa

Chọn trong danh sách tên sản phẩm

Số lượng

Nhập số lượng sản phẩm

ĐVT

Tự động hiện theo Tên sản phẩm

Thể tích / Unit

Nhập t hể tích  sản phẩm

Trọng lượng / Unit

Nhập t rọng lượng  sản phẩm

Diễn giải

Nhập diễn giải cho sản phẩm

2. Tạo P.YCVC từ Đơn bán hàng

Đơn bán hàng được NVCSKH tiếp nhận sau đó thực hiện kiểm tra đơn bán hàng, cập nhật thông tin vận chuyển (nếu chưa đủ) sau đó thực hiện Fill Lot, Approve (Phê duyệt) và thực hiện tạo P.YCVC.

Admin click chọn vào Tab Vận chuyển để kiểm tra hoặc cập nhật thông tin vận chuyển nếu chưa đủ thông tin.

Khu vực hiển thị thông tin địa chỉ KHM nhận. Nếu thông tin chưa đúng, admin thực hiện bấm nút Edit (  ) để thực hiện cập nhật thông tin địa chỉ KHM nhận hàng.

Hiển thị màn hình cập nhật thông tin Địa chỉ. Admin thực hiện cập nhật thông tin vào các trường dữ liệu. Sau đó bấm Save để lưu thông tin.

Sau khi thực hiện kiểm tra các thông tin trên đơn bán hàng, admin thực hiện Fill Lot/cập nhật lô để điền lô tự động, sau đó thực hiện phê duyệt đơn bán hàng. Khi có nhu cầu vận chuyển, thực hiện bấm nút Tạo P.YCVC. Hệ thống chuyển hướng sang màn hình Phiếu Yêu cầu vận chuyển được kế thừa thông tin từ màn hình Đơn bán hàng.

Thông tin sản phẩm được kế thừa dữ liệu từ Đơn bán hàng, admin có thể cập nhật lại số lượng, hoặc xóa những dòng chưa cần vận chuyển tại thời điểm lập chứng từ tùy vào nhu cầu thực tế. Admin  dùng bấm nút Save () để thực hiện lưu lại P.Yêu cầu vận chuyển.