True

QUY TRÌNH XUẤT KHO VỚI THIẾT BỊ CẦM TAY TRÊN PHÂN HỆ QUẢN LÝ KHO HÀNG ORACLE NETSUITE WMS (WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM)

1. Lưu đồ quy trình 


2. Mô tả chi tiết quy trình:

Bước 1: Dựa trên các Đơn bán hàng được phê duyệt hoặc Yêu cầu xuất kho thì Hệ thống tự động đưa ra kế hoạch nhặt hàng (Picking) tối ưu. Phân hệ quản lý kho hàng Oracle Netsuite WMS (Warehouse Management System) cho phép thiết lập các quy tắc nhặt hàng tối ưu dựa trên các thông tin về hàng hóa cần nhặt trên đơn với mô hình tổ chức kho hàng. Kết quả hệ thống sẽ tạo ra các Phiếu nhặt hàng (Picking List) trên đó sẽ có thông tin TPKV nhặt hàng, đơn hàng, hàng hóa, số lượng và số lô. Các Phiếu nhặt hàng này, có thể được in ra và đưa cho các NVKH đi nhặt hàng, đồng thời trên thiết bị kho di động cầm tay của từng NVKH sẽ hiển thị các phiếu nhặt hàng được gán cho mình phụ trách.

Bước 2: NVKH sử dụng thiết bị cầm tay đi lấy hàng (Picking) dựa trên kế hoạch tối ưu ở bước trước và chuyển ra khu vực đóng gói. Trên mỗi Khay-Giá-Kệ của hàng đều được dán mã QRCode để xác định vị trí và tên của kệ hàng, dựa trên phiếu nhặt hàng (Picking List), NVKH sẽ thực hiện đến vị trí lấy hàng và quét mã vạch của kệ và mặt hàng tương ứng và nhặt hàng vào giỏ.

Các bước thực hiện trên thiết bị di động: (1) NVKH đi đến Khay – Giá Kệ (Bin) chỉ định trên Phiếu nhặt hàng (Picking list), và quét mã vạch Khay – Giá Kệ (Bin); (2) NVKH lấy hàng hóa cần lấy ra khỏi Kệ (Bin) theo Phiếu nhặt hàng (Picking list); (3) NVKH quét mã vạch trên hàng hóa; (4) NVKH nhập thông tin sau: (5) Số Lô (Nếu số lô được mã hóa trên QRCode thì không cần nhập tay); (6) Số lượng

Bước 3: Sau khi NVKH nhặt hàng xong và chuyển đến khu vực đóng gói thì NVĐG thực hiện đóng gói hàng, in nhãn dán lên gói hàng (Packing Label). NVĐG thực hiện trên thiết bị di động nhập/quét mã vạch thùng Carton. Hệ thống có gợi ý số mã tự động theo thứ tự tăng dần, hoặc người dùng nhập thủ công, hoặc quét thực tế nếu có. Sau đó, NVĐG cho hàng vào thùng Carton/Wooden box và in phiếu đóng gói (Packing Label) hoặc xuất kho dán lên thùng hàng.

Bước 4: Tích hợp thông tin sang Hệ thống vận chuyển và chuyển hàng cho NBH/KHM.

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.