True

HƯỚNG DẪN NVBH THAO TÁC TRÊN MOBILE APP

1. Lấy hàng: Lúc này trên Mobile App của tài xế trên điện thoại sẽ hiển thị lên phiếu giao hàng đã được giao cho tài xế. Lúc này tài xế vào màn hình chi tiết phiếu vận chuyển để kiểm tra thông tin và bấm Bắt đầu chuyến để bắt đầu tới kho lấy hàng. Sau khi bắt đầu chuyến phân hệ Oracle Netsuite TMS hiển thị thêm tính năng quét QR để hỗ trợ tài xế trong quá trình kiểm đếm hàng lên xe một cách nhanh chóng. Dựa vào mã QR được in ra và dán trên từng gói hàng, tài xế bấm vào tính năng quét QR để quét và tìm kiếm chính xác gói hàng đang được quét nằm ở trong phiếu P.YCVC nào và có thuộc chuyến vận chuyển hay không. Khi đó phân hệ Oracle Netsuite TMS sẽ đưa ra kết quả kiểm tra để tài xế xác nhận

Sau khi xác nhận lấy hàng lên xe, lúc này tài xế tiến hành đi giao hàng cho khách hàng mua. Phân hệ Oracle Netsuite TMS hiển thị chi tiết thông tin về khách hàng mua để tài xế liên hệ giao hàng.

2. Tra cứu thông tin phiếu giao hàng và phân hệ TMS cho phép tài xế: Gọi điện trực tiếp cho khách hàng mua theo số điện thoại liên hệ trong P.YCVC; Xem chi tiết thông tin P.YCVC và các gói hàng; Xem vị trí của khách hàng mua được khai báo trong P.YCVC đã được định vị trên bản đồ.

3. Giao hàng: Căn cứ vào kết quả thực tế giao hàng, lúc này tài xế tiến hành xác nhận giao hàng thành công hoặc thất bại bằng cách tích vào phần thông tin của gói hàng trong P.YCVC, lúc đó hệ thống hiển thị ra màn hình xác nhận. Sau khi xác nhận giao hàng thành công hoặc thất bại thì lúc này tài xế xác nhận hoàn thành P.YCVC cho khách hàng mua. Trường hợp giao hàng thất bại, lúc này tài xế cần cập nhật thêm lý do giao hàng thất bại để NVĐP và Bộ phận kho có căn cứ để xử lý cho các gói hàng này.

- Sau khi hoàn tất giao hàng cho tất cả khách hàng mua, kết thúc tất cả các yêu cầu vận chuyển (bắt buộc các yêu cầu vận chuyển phải có trạng thái thất bại hoặc hoàn thành) lúc này tài xế di chuyển xe về bãi và kê khai chi phí liên quan tới quá trình vận chuyển, rồi xác nhận hoàn tất chuyến giao hàng.

- Sau khi kết thúc giao hàng, lúc này các gói hàng giao thành công sẽ hiển thị lại trong P.YCVC trên Mobile App của tài xế, các gói hàng không giao thành công sẽ tự động loại bỏ ra khỏi P.YCVC và phân hệ Oracle Netsuite TMS tự động sinh ra một phiếu giao hàng bù đi theo P.YCVC ở trên website:cevpharma.com.vn. Tại P.YCVC này, NVĐP có thể tra cứu được thông tin sản phẩm trả lại của từng P.YCVC và từng phiếu giao hàng chi tiết, căn cứ vào đó NVĐP có thể tra cứu được thông tin của người giao hàng, xe giao…Để tra cứu, NVĐP vào mục Điều phối vận chuyển/Điều chuyển hàng và chọn lọc theo Phiếu Dở dang

4. Thu tiền: Căn cứ theo số tiền cần thu của khách hàng mua trên từng P.YCVC, tài xế tiền hành thu tiền của khách hàng mua ngoài thực tế và sau khi xác nhận hoàn thành giao hàng cho P.YCVC đó, thì phân hệ Oracle Netsuite TMS tự động ghi nhận số tiền phải thu và tự sinh một phiếu thống kê số tiền phải thu của tài xế theo từng chuyến giao hàng và từng P.YCVC. Lưu ý: phiếu giao hàng có số tiền phải thu, mà ngoài thực tế tài xế không thu được tiền, thì tài xế không được hoàn thành phiếu P.YCVC

Số tiền tài xế thực nộp về, bằng số tiền phải thu của khách hàng mua, trường hợp thu thiếu hoặc thừa thì tài xế tự xử lý số tiền đó. Để tra cứu quản lý sẽ vào mục Điều phối vận chuyển/Thu tiền, tại đây hệ thống hiển thị các phiếu thu tiền của các tài xế:

- Phiếu màu xanh: là các phiếu sẽ phải thu tiền của tài xế, nhưng chưa hoàn thành, chưa được xác nhận, do vậy chưa hiển thị số tiền thực thu của tài xế

- Phiếu màu đỏ: là các phiếu thu đã được tài xế hoàn thành thu tiền và giao hàng, tài xế đem về nộp lại số tiền đã thu cho quản lý và xác nhận

Cuối ngày khi tài xế bàn giao lại tiền đã thu được của khách hàng mua, lúc này người quản lý sẽ vào màn hình để xác nhận số tiền thực thu của từng khách hàng mua theo từng phiếu P.YCVC. Lúc này, người quản lý căn cứ vào số tiền thực thu (1) và tiến hành xác nhận thu tiền bằng cách bấm vào nút Vào sổ, lúc này phiếu chuyển sang trạng thái xác nhận và màu nâu.

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.