True

1. Quy trình thực hiện trên App Mobile

Bước 1: KHM Đăng ký hoặc Đăng nhập tài khoản trên website: cevharma.com.vna) KHM truy cập theo địa chỉ: https://CEVPharma.com.vn/b) KHM thực hiện đăng ký tài khoản trên website: cevpharma.com.vn, giao diện màn hình thể hiện đầy đủ thông tin đa chiều, khả năng tiếp cận sản phẩm, kích thước, màu sắc, hình ảnh sản phẩm. Đăng ký sử dụng các ứng dụng Oracle Netsuite, Salesforce CDP với các tính năng tích hợp liền mạch, cấp tài khoản VTP, cấp mã định danh QRCode trên Mobile App CEVPharma cho KHM. Tiếp cận nhanh chóng dữ liệu báo cáo bán hàng, lịch sử giao dịch của KHM và sử dụng nó như một trung tâm dữ liệu tức thời, để đáp ứng kỳ vọng về một dịch vụ giao dịch thương mại điện tử B2B trơn tru, liền mạch, hiển thị đa dạng.