True


QUY TRÌNH THANH TOÁN ONLINE TRÊN NỀN TẢNG BIZ MBBANK: APP MBBANK HOẶC INTERNET BANKING CỦA MBB

1. Quy đăng ký mở tài khoản online trên nền tảng BIZ MBBANK: APP MBBank hoặc internet Banking của MBBank-SGD3

NVBH thực hiện kết nối cổng thanh toán chuyển tiền online trên nền tảng BIZ MBBANK: APP MBBank hoặc internetBanking của MBBank-SGD3 cho Khách hàng mua thanh toán giá trị đơn hàng (trường hợp khách hàng mua giao dịch mua buôn hàng hóa lần đầu tiên trên CEVPharma).

1.1 Đối tượng KHM onboarding online trên BIZ

(1) KHM mới chưa mở code và chưa từng định danh KHM tại bất kỳ các kênh nào tại MB; KHM là doanh nghiệp có Giấy đăng ký kinh doanh; KHM thành lập với 01 người đại diện theo pháp luật. KHM có CA.

(2) Các KHM không nằm thỏa mãn các điều kiện trên (KHM hiện hữu của MB, KH là tổ chức có Quyết định thành lập, giấy phép kinh doanh..., KHM có hơn 2 người đại diện theo pháp luật, KHM mở tài khoản theo hình thức ủy quyền, KH chưa có CA) sẽ được thực hiện qua kênh quầy, với đầu mối chuyên viên quan hệ khách hàng tại MB SGD3

(3) Các giấy tờ KHM cần phải chuẩn bị: Giấy đăng ký kinh doanh (bản gốc); Giấy tờ tùy thân của người đại diện theo pháp luật (bản gốc); Giấy bổ nhiệm của kế toán trường/người phụ trách kế toán (bản gốc, không bắt buộc); Giấy tờ tùy thân của kế toán trưởng/người phụ trách kế toán (bản gốc, không bắt buộc)

1.2 Hướng dẫn chi tiết các bước Onboarding trên APP BIZ

Bước 1: Định danh KHM doanh nghiệp (OCR giấy ĐKKD của KH)

- KHM download app BIZ Mbbank, màn hình đầu tiên sau khi tải app thành công, KH click vào “đăng ký mới dịch vụ”. Hệ thống hiển thị màn hình các hồ sơ giấy tờ KHM cần chuẩn bị cho luồng Onboarding.

- KHM thực hiện chụp ĐKKD, KHM đảm bảo chụp ĐKKD đúng theo hướng dẫn lưu ý chụp để đạt được kết quả OCR giấy ĐKKD đúng và nhanh nhất. Sau khi KHM hoàn thiện chụp ĐKKD, hệ thống tự động fille ra thông tin tự động cho KHM như sau: (1) Số tài khoản thanh toán: KH có thể lựa chọn lại số tài khoản thanh toán mong muốn khác bằng cách nhấn vào mũi tên nhỏ bên cạnh; (2) Mã công ty: hệ thống không cho phép sửa

a) Thông tin người duyệt giao dịch:

(1) Tên đăng nhập: hệ thống tự động hiển thị mặc định tên đăng nhập cho KHM: cho phép KH sửa lại theo user mong muốn

(2) Họ và tên: hiển thị tên người đại diện của tổ chức, cho phép KH sửa lại trong trường hợp hệ      thống OCR cho ra kết quả không đúng với giấy đăng ký kinh doanh của KH.

(3) Số điện thoại di động: KHM tự động nhập số điện thoại di động của KHM đang sử dụng. Lưu ý nhập đúng số điện thoải để thực hiện nhận OTP xác thực tại các bước định danh KH tiếp theo và sử dụng trong quá trình sử dụng dịch vụ tại MB.

(4) Email: KHM tự động nhập email đang sử dụng. Lưu ý: nhập đúng email để nhận được thông báo trong quá trình sử dụng dịch vụ tại MBBank.

(5) Thông tin người nhập giao dịch

b) Trường hợp KHM chưa bổ nhiệm KTT/người phụ trách KT, người đại diện kiêm nhiệm. KTT/người phụ trách kế toán, KHM thực hiện gạt nút tròn “Đồng bộ thông tin” để hệ thống thực hiện fill toàn bộ thông tin từ mục “Thông tin người duyệt giao dịch” vào các trường của “Thông tin người thực hiện giao dịch”. Một số lưu ý ở các trường như sau:

(1) Tên đăng nhập: hệ thống tự động hiển thị mặc định tên đăng nhập cho KHM: cho phép KHM sửa lại theo user mong muốn. Trong đó, tên đăng nhập của người thực hiện giao dịch không trùng với user đăng nhập của người phê duyệt giao dịch.

- Họ và tên: đồng bộ họ tên của người duyệt giao dịch, hoặc cho KHM nhập lại thông tin.

- Số điện thoại di động: KHM tự động nhập số điện thoại di động của KHM đang sử dụng. Lưu ý nhập đúng số điện thoải để thực hiện nhận OTP xác thực tại các bước định danh KHM tiếp theo và sử dụng trong quá trình sử dụng dịch vụ tại MB.

(2) Email: KHM tự động nhập email đang sử dụng. Lưu ý: nhập đúng email để nhận được thông báo trong quá trình sử dụng dịch vụ tại MB.

(3) Hồ sơ đính kèm:  Hệ thống cho phép xem lại ĐKKD đã tải từ trước & tải lên quyết định bổ nhiệm KTT/người phụ trách KT, giấy tờ tùy thân của KTT/người phụ trách KT. KHM cũng có thể tích chọn cam kết bổ sung sau trong trường hợp không tải lên quyết định bổ nhiệm KTT/người phụ trách KT, giấy tờ tùy thân của KTT/người phụ trách KT.

Sau khi nhập đầy đủ thông tin, hệ thống yêu cầu KHM thực hiện xác thực số điện thoại di động của người đại diện theo pháp luật bằng cách gửi OTP về cho số điện thoại người duyệt giao dịch đăng ký ở bước trên. Trường hợp nhập đúng OTP hệ thống cho phép đi tiếp bước tiếp theo. Ở bước này, hệ thống có trường chọn theo chi nhánh, chọn Sở Giao dịch 3 hoặc nhập mã chuyên viên quan hệ khách hàng chăm sóc doanh nghiệp là C294

Bước 2: Định danh người đại diện của doanh nghiệp (eKYC & OCR giấy tờ tùy thân của người đại diện)

(1) Sau khi xác thực thông tin ĐKKD của KHM thành công, hệ thống yêu cầu KH làm bước tiếp theo xác thực thông tin người đại diện. Trường hợp người dùng muốn gửi thông tin eKYC cho người đại diện, hệ thống cho phép KH gửi thông tin cho người đại diện qua Zalo, viber, Facebook và một số nhóm mạng xã hội khác. Sau khi gửi thông báo thành công, KH là người đại diện sẽ tiếp tục luồng eKYC người đại diện và được xem lại toàn bộ thông tin của luồng định danh KHM doanh nghiệp trước đó và được phép chỉnh sửa lại nếu có thay đổi.

(2) Người đại diện thực hiện theo hướng dẫn của hệ thống: chụp và quay mặt, chụp GTTT. Hệ thống thực hiện check thông tin mặt của KH với GTTT, ĐKKD. Trường hợp thông tin của 03 nguồn trên KHM cung       cấp trùng hợp, hệ thống cho phép KH xác nhận hợp đồng.

(3) KHM thực hiện đọc điều khoản điểu kiện hợp đồng và tích chọn “Đã đọc và đồng ý”. KHM đã hoàn thành bước 2 của Onboarding của KHM.

(4) Tại bước hoàn thành này, KHM được giữ TKTT đã được chọn từ các bước trước và KHM phải hoàn thành bước ký CA hồ sơ sử dụng dịch vụ KHM mới có thể sử dụng TKTT này (được ghi nợ/ghi có với hạn mức 300 triệu/01 giao dịch, 500 tr/01 ngày).

Bước 3: Ký CA (Chữ ký điện tử) hồ sơ đăng ký dịch vụ của KHM – Hoàn thiện OB kích hoạt dịch vụ cho KHM.

(1) KHM đăng nhập BIZ website để thực hiện ký CA hồ sơ đăng ký sử dụng dịch vụ. KHM click vào ký hoàn tất ký CA hồ sơ.

(2) Hệ thống hiển thị toàn bộ hợp đồng đăng ký sử dụng dịch, KHM download hợp đồng, ký CA lên hợp đồng vừa tải xuống. Sau đó thực hiện up hợp đồng sau khi ký CA của DN lên BIZ, BIZ xác thực thông tin CA của KHM. Trường hợp CA của KHM hợp lệ, hệ thống kích hoạt tài khoản thanh toán của KHM, KHM được phép giao dịch ghi nợ/ghi có tài khoản 300tr/01 giao dịch, 500 triệu/01 ngày sau khi hệ thống báo hoàn tất ký CA, chúc mừng bạn nhận được gói giao dịch: 300tr/01 giao dịch, 500 triệu/01 ngày

Bước 4: Cung cấp một số thông tin sau khi hoàn thiện Onboarding của KHM. Sau khi hoàn tất OB tại MB, hệ thống hiển thị các bước tiếp theo dành cho KHM để cung cấp một vài thông tin bổ sung.

2. Quy trình thanh toán chuyển tiền online trên nền tảng BIZ MBBANK: APP MBBank hoặc internet Banking của MBBank-SGD3.

a) Chuyển tiền trong MBBank

Bước 1: Truy cập tính năng chuyển tiền trong MBBank

Cách 1: Ở cột Menu EBANKING bên tay trái, chọn tab Chuyển tiền, sau đó chọn Chuyển tiền trong MBBank

Cách 2: Trên Menu trung tâm chọn ô Chuyển tiền

Bước 2: Nhập thông tin chuyển tiền

(1) Thông tin tài khoản: Chọn tài khoản nguồn để chuyển tiền

(2) Thông tin thụ hưởng: KHM nhập thông tin tài khoản muốn chuyển tiền đến

(3) Chọn đơn vị thụ hưởng: KHM có thể tìm chọn thông tin đơn vị thụ hưởng cách gõ những chữ cái đầu tên đơn vị thụ hưởng hoặc chữ số đầu của tài khoản đơn vị thụ hưởng. Hệ thống sẽ tự động điền tên chủ tài khoản và số tài khoản vào trường thông tin Ghi chú thêm về đơn vị thụ hưởng

(4) Số tài khoản: Với những số tài khoản chưa được lưu trong danh sách đơn vị thụ hưởng. KHM nhập đầy đủ số tài khoản vào ô và ấn tìm tên chủ tài khoản. Tên chủ tài khoản sẽ được hệ thống tự động hiển thị

Lưu ý nếu hệ thống báo lỗi khi KHM ấn tìm tên chủ tài khoản. Thì có thể KHM đã nhập sai số tài khoản, KHM vui lòng kiểm tra lại số tài khoản và nhập lại.

(5) Nội dung chuyển khoản: là nội dung chuyển tiền KHM muốn thông báo đến đơn vị thụ hưởng. Lưu ý: nội dung tối đa 200 ký tự chỉ bao gồm chữ ko dấu, số và các ký tự đặc biệt - + () . , /Ngoài ra KHM có thể tích vào ô Lưu đơn vị thụ hưởng để lưu thông tin vào danh sách đơn vị thụ  hưởng phục vụ cho các lần chuyển tiền sau. Email thông báo cho đơn vị thụ hưởng (nếu cần): nhập địa chỉ email của đơn vị thụ hưởng để được gửi email thông báo sau khi giao dịch được phê duyệt thành công.

Bước 3: Xác nhận thông tin chuyển tiền

- KHM vui lòng kiểm tra đọc lại thông tin chuyển tiền

- Nếu thông tin đúng, KHM ấn xác nhận để hoàn thành giao dịch

- Nếu thông tin sai, KHM ấn quay lại về màn hình nhập thông tin để sửa thông tin

- Thông tin phí chuyển tiền của KHM sẽ hiển thị trên màn hình xác nhận

Bước 4: Hoàn tất, hệ thống hiển thị màn hình giao dịch thành công.

b) Chuyển tiền ngoài MBBank

Bước 1: Truy cập tính năng chuyển tiền ngoài MBBank

Ở cột Menu EBANKING bên tay trái, chọn tab Chuyển tiền, sau đó chọn Chuyển tiền ngoài MBBank

Bước 2: Nhập thông tin chuyển tiền

Thông tin tài khoản: Chọn tài khoản nguồn để chuyển tiền.

Hình thức chuyển khoản lựa chọn chuyển tiền qua số tài khoản hoặc qua số thẻ.

a) Đối với Chuyển tiền qua số tài khoản

(1) Thông tin thụ hưởng: KHM nhập thông tin tài khoản muốn chuyển tiền đến

(2) Chọn đơn vị thụ hưởng: KHM có thể tìm chọn thông tin đơn vị thụ hưởng được lưu sẵn trong danh sách đơn vị thụ hưởng bằng cách gõ những chữ cái đầu tên đơn vị thụ hưởng hoặc chữ số đầu của tài khoản đơn vị thụ hưởng.

(3) Tên ngân hàng: KHM tìm kiếm nhập tên ngân hàng có trong danh sách. KHM có thể gõ những chữ cái đầu của tên viết thường hoặc tên viết tắt để tìm kiếm nhanh. Ngoài ra nếu ngân hàng KHM muốn chuyển tiền không có trong danh sách đơn vị thụ hưởng lưu sẵn, KHM vui lòng nhập thông tin tên ngân hàng vào ô.

(4) Số tài khoản: Với những số tài khoản chưa được lưu trong danh sách đơn vị thụ hưởng. KHM vui lòng nhập đầy đủ số tài khoản. Sau khi nhập số tài khoản, nếu hệ thống không tự hiển thị ra tên tài khoản thì có thể do các nguyên nhân sau: KHM đã nhập sai số tài khoản, KHM vui lòng kiểm tra lại số tài khoản và nhập lại, hoặc Số tài khoản của KHM không thuộc danh sách tài khoản được phép chuyển tiền  nhanh.

(5) Tên chủ tài khoản: Với những tài khoản ngân hàng có liên kết chuyển tiền nhanh 24/7 sau khi nhập số tài khoản và số tiền chuyển khoản tên chủ tài khoản sẽ được hệ thống tự hiển thị. Với những tài khoản ngân hàng không có liên kết chuyển tiền nhanh 24/7 KHM vui lòng nhập tên chủ tài khoản thụ hưởng. Cho phép nhập chữ, số và ký tự đặc biệt + - ( ) , . /

(6) Số tiền: KHM vui lòng nhập số tiền muốn chuyển khoản.

b) Đối với Chuyển tiền qua số thẻ

(1) Chọn đơn vị thụ hưởng: KHM có thể tìm chọn thông tin đơn vị thụ hưởng được lưu sẵn trong danh sách đơn vị thụ hưởng bằng cách gõ những chữ cái đầu tên đơn vị thụ hưởng hoặc chữ số đầu của tài khoản đơn vị thụ hưởng . Hệ thống sẽ tự động điền tên chủ thẻ và số thẻ vào trường thông tin đơn vị thụ hưởng

(2) Số thẻ: KHM điền số thẻ của đơn vị thụ hưởng và ấn kiểm tra số thẻ. Tên của chủ thẻ sẽ được hệ thống tự hiển thị.

(3) Đối với cả hai hình thức: Nội dung chuyển khoản: là nội dung chuyển tiền KHM muốn thông báo đến đơn vị thụ  hưởng.

Lưu ý: nội dung tối đa 200 ký tự chỉ bao gồm chữ ko dấu, số và các ký tự đặc biệt - + () . , /

Ngoài ra KHM có thể tích vào ô Lưu đơn vị thụ hưởng để lưu thông tin vào danh sách đơn vị thụ   hưởng phục vụ cho các lần chuyển tiền sau

Email thông báo cho đơn vị thụ hưởng (nếu cần): nhập địa chỉ email của đơn vị thụ hưởng để được gửi email thông báo sau khi giao dịch được phê duyệt thành công.


Đăng nhập to leave a comment


QUY TRÌNH TIẾP NHẬN HÀNG HÓA KÝ GỬI CỦA NHÀ BÁN HÀNG TẠI KHO TRUNG TÂM LOGISTICS 3PL CEVPHARMA

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.