True


CTHĐQT Công ty Bắc Từ Liêm: Mục đích của hạ giá trị khu đất đấu giá Cổ Dương để phục vụ các dự án đấu giá trước đây

 Công ty Bắc Từ Liêm vừa thông tin thêm về vụ đấu giá đất Cổ Dương.

Vụ án đấu giá ô đất Cổ Dương hiện đang thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận. Bên cạnh những kết luận đã được ban hành tại các Bản cáo trạng số 28 đã được Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội, dư luận cũng đặt nhiều câu hỏi đặc biệt liên quan đến mục đích thực sự đằng sau của việc cố ý hạ giá trị của ô đất đấu giá được thực hiện bởi cán bộ, lãnh đạo công chức UBND huyện Đông Anh, Sở Tài nguyên và Môi trường, đơn bị thẩm định giá. Đại diện các doanh nghiệp tham gia đấu giá ô đất Cổ Dương vừa thông tin về vấn đề này.

Thưa bà Trần Mỹ Linh, “Trang 26 Bản cáo trạng kết luận... việc thống nhất cố ý hạ giá trị khu đất để ban hành chứng thư định giá đất không đúng với giá trị thực tế (284.806.544.000đ tương đương 17.600.000đ/1m2) là đã tạo điều kiện cho các công ty tham gia đấu giá của bà Nguyễn Thị Loan thông đồng dìm giá và trúng đấu giá với giá trị thấp gây thiệt hại cho Ngân sách nhà nước số tiền 135.534.100.677 đồng”. Có luồng dư luận cho rằng, việc cố tình hạ giá khu đất đấu giá có thể có mục đích phục vụ cho những ô đất đã thẩm định phê duyệt giá khởi điểm, ô đất đấu giá trước đó. Vậy, với tư cách là người đại diện pháp luật của Công ty Bắc Từ Liêm, xin bà cho biết quan điểm của mình về nội dung này?