True

QUY TRÌNH DÀNH CHO NHÀ BÁN HÀNG TRÊN SÀN CEVPHARMA


Bước 1: Cung cấp thông tin cơ bản trên nền tảng ứng dụng phần mềm ERP Oracle Netsuitie, Desktop website; Mobile website, Mobile App và Salesforce CDP trên website:cevpharma.com.vn

- Nhà Bán hàng truy cập đường link https://CEVpharma.vn xem những thông tin, yêu cầu cơ bản của Website:cevpharma.com,vn trên trang chủ sẽ có mục “Bán hàng cùng CEVPharma”. Hãy click vào đó để bắt đầu thực hiện.

- Nhà bán hàng được NVKD cung cấp Hướng dẫn và điều khoản áp dụng trước khi sử dụng các dịch vụ trên Website:cevpharma.com,vn được quy định tại phụ lục 02 của Quy chế giao dịch CEVPharma. Nhà bán hàng chịu trách nhiệm điền đầy đủ và chính xác, thao tác thực hiện mọi yêu cầu của CEVPharma.

Bước 2: Nhà bán hàng lựa chọn vị trí trên Website: cevpharma.cm.vn để khởi tạo Gian Hàng Chính Hãng B2B và Trưng bày, giới thiệu Gian Hàng Chính Hãng của Nhà bán hàng Việt Nam, Nước ngoài tại Trung tâm phân phối dược phẩm Vimedimex Hà Nội, TPHCM.

NVKD phối hợp với NVCNTT hướng dẫn Nhà bán hàng lựa chọn vị trí Gian Hàng Chính Hãng trên Website:cevpharma.com,vn, Trung tâm phân phối dược phẩm Vimedimex và điền thông tin lên Giấy đề nghị chọn vị trí Gian Hàng Chính Hãng theo BM.01 chuyển cho NVKD.

 Bước 3: Cung cấp hồ sơ pháp lý và hồ sơ sản phẩm của Nhà bán hàng

Nhà bán hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý, hồ sơ sản phẩm (Bản sao y công chứng) gửi đến Phòng Marketing và CSKH của CEVPharma tại tầng 1, tòa nhà CT3 Mễ Trì, phường mễ Trì Thượng, quận Nam từ Liêm Hà Nội, Hoặc scan hồ sơ bản gốc đính kèm lên mục hồ sơ của nhà bán hàng trên trang website: dealer.cevpharma.com.vn hoặc gửi đến địa chỉ Email: Hotro@cevpharma.com.vn. Cụ thể:

2. Hệ thống hỗ trợ các tính năng khai báo, quản lý danh sách, thông tin hồ sơ pháp lý, hồ sơ sản phẩm của Nhà sản xuất

(1) Hồ sơ pháp lý, hồ sơ sản phẩm Thuốc của Nhà sản xuất

- Hồ sơ pháp lý: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà sản xuất;  Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP);  Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược phạm vi sản xuất thuốc;

- Hồ sơ sản phẩm: Giấy chứng nhận lưu hành thuốc hoặc quyết định cấp số đăng ký lưu hành thuốc; Mẫu nhãn và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc được cục quản lý dược phê duyệt;  Giá thuốc kê khai: Bảng kê khai giá và công bố giá thuốc tại website của cục quản lý dược; Phiếu kiểm nghiệm sản phẩm (phiếu kiểm nghiệm theo từng lô sản phẩm);

(2) Hồ sơ pháp lý, hồ sơ sản phẩm Nguyên liệu làm thuốc của Nhà sản xuất

- Hồ sơ pháp lý: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà sản xuất;  Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất nguyên liệu làm thuốc thuốc (GMP);  Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược phạm vi sản xuất nguyên liệu làm thuốc.

  - Hồ sơ sản phẩm: Giấy phép sản xuất nguyên liệu làm thuốc; Phiếu kiểm nghiệm sản phẩm (phiếu kiểm nghiệm theo từng lô sản phẩm).

(3) Hồ sơ pháp lý, hồ sơ sản phẩm Thiết bị y tế của Nhà sản xuất

- Hồ sơ pháp lý: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà sản xuất

- Hồ sơ sản phẩm: Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành thiết bi y tế; Mẫu nhãn trang thiết bị y tế; Giấy chứng nhận lưu hành tư do (đối với thiết bị y tế nhập khẩu);  Giấy chứng nhận chất lượng thiết  bị y tế

(4) Hồ sơ pháp lý, hồ sơ sản phẩm Thiết bị làm đẹp của Nhà sản xuất

- Hồ sơ pháp lý:  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà sản xuất

- Hồ sơ sản phẩm: Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm; Giấy chứng nhận chất lượng đối với thiết bị làm đẹp

(5) Hồ sơ pháp lý, hồ sơ sản phẩm Mỹ phẩm của Nhà sản xuất

- Hồ sơ pháp lý: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà sản xuất; Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm (GMP)

- Hồ sơ sản phẩm: Bản công bố mỹ phẩm; Phiếu kiểm nghiệm mỹ phẩm

(6) Hồ sơ pháp lý, hồ sơ sản phẩm Vật tư tiêu hao của Nhà sản xuất

- Hồ sơ pháp lý: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà sản xuất

- Hồ sơ sản phẩm: Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ sản phẩm; Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm

(7) Hồ sơ pháp lý, hồ sơ sản phẩm Hàng tiêu dùng mẹ, bé của Nhà sản xuất

- Hồ sơ pháp lý: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà sản xuất

- Hồ sơ sản phẩm: Hồ sơ đăng ký sản phẩm/ hồ sơ tự công bố sản phẩm (Đối với sản phẩm là sữa, thực phẩm ăn dặm và bổ sung); Phiếu kiểm nghiệm (Đối với sản phẩm là sữa, thực phẩm ăn dặm và bổ sung); Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ sản phẩm; Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm.

3. Hệ thống hỗ trợ các tính năng khai báo, quản lý danh sách, thông tin hồ sơ pháp lý, hồ sơ sản phẩm của Nhà cung cấp Nước ngoài

(1) Hồ sơ pháp lý, hồ sơ sản phẩm Thuốc của Nhà cung cấp Nước ngoài

- Hồ sơ pháp lý: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận thực hành tốt kho bảo quản thuốc (GSP); Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược phạm vi nhập khẩu thuốc;  Giấy chứng nhận thực hành tốt phân phối thuốc (GDP); Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược; Giấy ủy quyền bán hàng thuộc bản quyền của nhà sở hữu số đăng ký và nhà nhập khẩu (nếu công ty không phải là công ty đăng ký sản phẩm)

- Hồ sơ sản phẩm: Giấy chứng nhận lưu hành thuốc hoặc quyết định cấp số đăng ký lưu hành thuốc; Giấy phép nhập khẩu thuốc (đối với các thuốc yêu cầu giấy phép nhập khẩu); Giá thuốc kê khai: Bảng kê khai giá và công bố giá thuốc tại website của cục quản lý dược; Phiếu kiểm nghiệm sản phẩm (phiếu kiểm nghiệm theo từng lô sản phẩm); Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm (đối với sản phẩm nhập khẩu)

(2) Hồ sơ pháp lý, hồ sơ sản phẩm Nguyên liệu làm thuốc của Nhà cung cấp Nước ngoài

- Hồ sơ pháp lý: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận thực hành tốt kho bảo quản nguyên liệu làm thuốc  (GSP); Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược phạm vi nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc; Giấy chứng nhận thực hành tốt phân phối nguyên liệu làm thuốc (GDP); Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược; Giấy ủy quyền bán hàng thuộc bản quyền của nhà sở hữu số đăng ký và nhà nhập khẩu (nếu công ty không phải là công ty đăng ký sản phẩm)

- Hồ sơ sản phẩm: Giấy phép nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc (đối với các thuốc yêu cầu giấy phép nhập khẩu); Phiếu kiểm nghiệm nguyên liệu làm thuốc (phiếu kiểm nghiệm theo từng lô sản phẩm); Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm (đối với sản phẩm nhập khẩu)

(3) Hồ sơ pháp lý, hồ sơ sản phẩm Thiết bị y tế của Nhà cung cấp Nước ngoài

- Hồ sơ pháp lý: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

- Hồ sơ sản phẩm: Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành; Bảng phân loại thiết bị y tế; Giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế ; Giấy ủy quyền của nhà sản xuất; Giấy chứng nhận nguồn gốc sản phẩm (CO); Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm (CQ);

(4) Hồ sơ pháp lý, hồ sơ sản phẩm Thiết bị làm đẹp của Nhà cung cấp Nước ngoài

 - Hồ sơ pháp lý: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

- Hồ sơ sản phẩm: Giấy chứng nhận nguồn gốc sản phẩm (CO); Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm (CQ)

(5) Hồ sơ pháp lý, hồ sơ sản phẩm Mỹ phẩm của Nhà cung cấp Nước ngoài

- Hồ sơ pháp lý: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

- Hồ sơ sản phẩm: Giấy chứng nhận nguồn gốc sản phẩm (CO); Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm (CQ)

(6) Hồ sơ pháp lý, hồ sơ sản phẩm Vật tư tiêu hao của Nhà cung cấp Nước ngoài

- Hồ sơ pháp lý: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

- Hồ sơ sản phẩm: Giấy chứng nhận nguồn gốc sản phẩm (CO); Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm (CQ)

(7) Hồ sơ pháp lý, hồ sơ sản phẩm Hàng tiêu dùng mẹ, bé của Nhà cung cấp Việt Nam, Nước ngoài

- Hồ sơ pháp lý: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

- Hồ sơ sản phẩm: Giấy chứng nhận nguồn gốc sản phẩm (CO) (nếu có); Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm (CQ) (nếu có);

Bước 4: Nhà bán hàng thực hiện Khởi tạo Gian Hàng Chính Hãng trên Website:cevpharma.com.vn

NVGD của Nhà bán hàng tiếp nhận vị trí Gian Hàng Chính Hãng và thiết kế gian hàng, thiết kế tờ rơi, Catalogue, Banner, khác, quảng cáo;

4.2 Quy trình Khởi tạo, duy trì Gian Hàng Chính Hãng của Nhà bán hàng Việt Nam, Nước ngoài  trên Website: cevpharma.com.vn B2B

Bước 1: Admin  Truy cập https://Dealer.CEVPharma.vn/,  mọi công việc gần như đã hoàn tất. Các sản phẩm sẽ tự động xuất hiện trên Gian hàng chính hãng Kim Cương, Vàng, Bạc, thường (GHCH) trực tuyến của NBH sau khi được phê duyệt bởi bộ phận Nghiệp vụ Dược của CEVPharma.

GHCH trực tuyến sẽ tự động sử dụng cài đặt Dealer.CEVPharma.vn của admin khi thanh toán và thực hiện đơn hàng.

- Các sản phẩm sẽ tự động xuất hiện trên GHCH trực tuyến của NBH.

- GHCH trực tuyến của NBH được tự động chỉ định một tên miền duy nhất. Dealer.CEVPharma.vn hoặc địa chỉ trang Cevpharma.com.vn. Tên miền của NBH nhìn giống CEVPharmastore.com và dựa trên tên GHCH, admin đã nhập khi đăng ký hoặc tên miền đã được tạo tự động nếu admin chưa nhập tên Gian hàng chính hãng tại thời điểm đó. Admin có thể thay đổi tên miền Dealer.CEVPharma.vn của NBH một lần sau khi đăng ký Dealer.CEVPharma.vn.

Trước khi ra mắt GHCH, admin cần thực hiện một vài việc để đảm bảo GHCH trực tuyến đã sẵn sàng đón nhận KHM.

Bước 2: Sửa cài đặt mặc định của chủ đề

GHCH trực tuyến sử dụng chủ đề mặc định Dawn để trình bày nội dung. Admin có thể chọn chủ đề khác, nhưng dù làm cách nào thì admin vẫn cần chỉnh sửa các mục mặc định của chủ đề bằng trình biên tập chủ đề. Admin cũng có thể thay đổi Cài đặt chung cho chủ đề để tùy chỉnh màu sắc và phông chữ cho phù hợp với doanh nghiệp của mình.

(1) Mục trên mỗi trang: Tùy chỉnh nội dung trên hầu hết các trang của GHCH trực tuyến. Thêm, sắp xếp lại hoặc xóa mục để tạo bố cục trang độc đáo.

(2) Hỗ trợ ứng dụng nâng cao: Cài đặt hoặc thay đổi ứng dụng mà không cần chỉnh sửa mã định danh. Thêm chức năng ứng dụng vào bất kỳ đâu trong chủ đề bằng ứng dụng và nhúng ứng dụng. Admin có thể duyệt xem bộ sưu tập ứng dụng để tìm các ứng dụng tích hợp liền mạch với GHCH trực tuyến.

(3) Nội dung đa dạng hơn khi sử dụng nguồn động: Thêm thông tin chuyên biệt, liên tục cập nhật cài đặt trong chủ đề bằng cách, kết nối cài đặt với nguồn động. Nguồn động có thể là thuộc tính tài nguyên hoặc giá trị trường thông tin bổ sung.

(4) Tính năng lọc bộ sưu tập: Cho phép KHM lọc bộ sưu tập trong GHCH theo trạng thái sẵn sàng, giá và nhiều thuộc tính khác.

Bước 2: Cập nhật thông tin hồ sơ pháp lý, hồ sơ sản phẩm của Việt Nam và Nước ngoài

Bước 3: Thiết kế, trang trí GHCH "Banner": Banner nên có kích thước ….. pixel, độ lớn < …..MB

Bước 4: Trưng bày, quảng bá  "Sản phẩm nổi bật" và "Sản phẩm mới"

4.3. Quy trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm của Vimedimex/NBH trên Website: cevpharma.com.vn

- Thuốc (Thuốc hóa dược, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, vắc xin và sinh phẩm.)

- Nguyên liệu làm thuốc(Dược chất, dược liệu, tá dược, vỏ nang)

- Thực phẩm chức năng (thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, thực phẩm dinh dưỡng y học)

- Mỹ phẩm (mỹ phẩm thông dụng và dược mỹ phẩm)

- Thiết bị y tế (thiết bị y tế thông dụng và thiết bị y tế chuyên sâu),

- Thiết bị làm đẹp (Thiết bị làm đẹp cá nhân và thiết bị làm đẹp tại Spa)

- Vật tư tiêu hao (Vật tư tiêu hao thông thường và vật tư tiêu hao, vật tư y tế thay thế trong khám chữa bệnh)

- Hàng tiêu dùng của mẹ và bé (Hàng tiêu dùng cho mẹ bầu và sau sinh; Hàng tiêu dùng cho bé (Bỉm sữa và tã, quần áo sơ sinh, Đồ chơi- học tập, Thực phẩm và đồ ăn dặm, Nôi- Giường- cũi)

Sản phẩm của Vimedimex bản tải xuống điện tử, dịch vụ và thẻ quà tặng. Admin thêm một sản phẩm vào CEVPharmaStore bằng cách nhập thông tin chi tiết sản phẩm và tải lên hình ảnh sản phẩm. Nếu sản phẩm có tùy chọn, chẳng hạn như kích cỡ hoặc màu sắc, admin có thể thêm mẫu mã cho mỗi tổ hợp tùy chọn.

Khi thêm hoặc cập nhật sản phẩm, admin có thể đưa sản phẩm đó lên một hoặc nhiều kênh bán hàng.

Admin xem, thêm, cập nhật và sắp xếp tất cả sản phẩm và mẫu mã tại trang Sản phẩm trong trang quản trị CEVPharmaStore.

Nếu muốn lưu thông tin hoặc tệp chuyên biệt cho sản phẩm, admin có thể sử dụng Trường thông tin bổ sung để thêm các trường tùy chỉnh vào trang sản phẩm. Nếu có chủ đề Online CEVPharmaStore., chẳng hạn như Dawn, admin có thể sử dụng trình biên tập chủ đề để kết nối các Trường thông tin bổ sung với chủ đề và tùy chỉnh các trang hiển thị sản phẩm hoặc mẫu mã.

5. Trang sản phẩm

5.1 Hình ảnh có tính liền mạch: Hình ảnh trong trang sản phẩm nên có tính liền mạch, liên kết và có tính đồng bộ về cả độ phân giải, kích thước, khoảng trắng,... Điều này không chỉ tạo giao diện đẹp mà còn thể hiện tính chuyên nghiệp của Nhà bán hàng.

5.2 Thanh điều hướng Breadcrumb: Breadcrumb được ví như một sơ đồ của trang trên Website. Ngoài việc hỗ trợ NBH/Vimedimex biết được vị trí của mình trên Website, breadcrumb còn giúp điều hướng NBH/Vimedimex trở lại nội dung trước đó mà không cần sử dụng nút “Quay lại” truyền thống. Sửa các linh liên kết bị hỏng, xác định và chuyển hướng lại các chuỗi dữ liệu kịp thời, đặt và sắp xếp liên kết có tổ chức, khắc phục các lượt nhấp không hiệu quả, sử dụng mạng lưới điều hướng liên kết nội bộ, loại bỏ các liên kết không hữu ích, “Tự động hóa xây dựng” liên kết nội bộ, lên kế hoạch liên kết khi sản xuất nội dung. Đối với Website, quản lý rủi ro từ các liên kết nội bộ là cực kì quan trọng. Bảo trì định kì và tự động hoá các liên kết tốt sẽ giúp Website dễ xây dựng chiến lược sử dụng nội dung, tạo ra nhiều lợi ích cho NBH/Vimedimex.

5.3 Số lượng sản phẩm trên trang: Thông thường, một trang không thể hiển thị tất cả các sản phẩm. Nhưng mỗi trang nên hiển thị số lượng sản phẩm trên trang và số trang sản phẩm. Đây cũng là một cách điều hướng khách hàng mua và tăng thời gian ở lại trang cũng như khả năng chuyển đổi.

Các bước nhập liệu ban đầu lên phần mềm quản lý bán hàng trên Website:

(1) Chuẩn bị danh sách sản phẩm: Bao gồm các thông tin như: Mã sản phẩm, Tên sản phẩm, Lô sản xuất, Hạn sử dụng, Giá bán, Số lượng tồn

(2) Import sản phẩm: Tải mẫu file import trong phần import hoặc import sản phẩm; Điền mã sản phẩm (NBH/Vimedimex tự quy định) Điền tên sản phẩm, Điền Lô sảnxuất, Điền Hạn sử dụng, Điền Giá bán buôn, Điền tỷ lệ chiết khấu, Điền các chương trình khuyến mại; Điền Số lượng tồn; Điền các trường bổ sung khác; Upload file và import; In và In và dán tem sản phẩm.

(3) Kiểm kho ban đầu để nhập liệu số tồn sản phẩm lên hệ thống: Lập phiếu kiểm kho toàn bộ; Tải mẫu import kiểm kho; Đếm số lượng hàng hóa trong kho và điền vào file import; Upload file (cập nhật dữ liệu) và import vào phiếu kiểm kho toàn bộ; Kết quả kiểm kho sẽ báo thiếu đối với tất cả các sản phẩm do số tồn hệ thống đang bằng 0

Ấn nút “Chuyển” để làm Bù trừ kiểm kho. Hệ thống sẽ tạo các phiếu nhập làm phát sinh số tồn trên hệ thống. (Những phiếu nhập này sẽ không được ghi nhận để tính chi phí nhập hàng trong các báo cáo của Website

5.4 Lọc và sắp xếp sản phẩm: Chức năng lọc cho phép khách hàng mua lọc sản phẩm dựa trên các tiêu chí khác nhau như: Tên sản phẩm, hoạt chất, hàm lượng, quy cách đóng gói, dạnh bào chế, lô sản xuất, hạn dùng… tùy thuộc vào sản phẩm của NBH/Vimedimex. Chức năng sắp xếp cho phép xem sản phẩm theo thứ tự về giá, hàng bán chạy. khuyến mãi, tỷ lệ chiết khấu….

Nếu thiếu hai chức năng này, trải nghiệm KHM bị ảnh hưởng rất lớn, khiến khách hàng mua tốn thời gian tìm kiếm sản phẩm, mất kiên nhẫn và thậm chí là thoát trang. Hãy tạo sự thuận tiện tối đa cho quá trình mua buôn hàng hóa của KHM để tăng khả năng chuyển đổi trên website.

(1) Sắp xếp danh sách sản phẩm:

Admin có thể sắp xếp danh sách sản phẩm bằng các tùy chọn sắp xếp sau: Tiêu đề: Tên sản phẩm; ngày tạo; ngày cập nhật; lô sản xuất, hạn dùng; loại sản phẩm

Việc sắp xếp ảnh hưởng đến thứ tự của các sản phẩm trong trang quản trị CEVPharmaStore, nhưng không ảnh hưởng trong gian hàng chính hãng trực tuyến. Admin có thể sắp xếp danh sách sản phẩm để giúp tìm sản phẩm cần cập nhật hoặc đánh giá. Ví dụ: để xem sản phẩm nào sắp hết hàng, admin có thể sắp xếp danh sách sản phẩm theo lô sản xuất, hạn dùng.

Các bước thực hiện: Trong trang quản trị CEVPharmaStore, vào Sản phẩm; Nhấp vào Sort (sắp xếp), sau đó chọn một tùy chọn sắp xếp.

(2) Lọc danh sách sản phẩm: Theo mặc định, tất cả sản phẩm của NBH được liệt kê trong khu vực Sản phẩm. Admin có thể lọc danh sách này để hiển thị tập hợp con của các sản phẩm. Lọc danh sách sản phẩm có thể giúp admin tìm thấy sản phẩm cụ thể cần chỉnh sửa, xem lại hoặc cập nhật. Có các tùy chọn lọc sau:

- NBH/Vimedimex cung cấp sản phẩm - Hiển thị những sản phẩm từ NBH/Vimedimex, cung cấp sản phẩm được chọn.

- Tình trạng còn hàng - Hiển thị những sản phẩm còn hàng trên kênh bán hàng.

- Trạng thái - Hiển thị sản phẩm có trạng thái đã lưu trữ, đang hoạt động hoặc nháp.

- Được gắn thẻ - Hiển thị những sản phẩm được gắn thẻ với giá trị cụ thể.

- Loại sản phẩm - Hiển thị những sản phẩm thuộc loại sản phẩm được chọn.

- Bộ sưu tập - Hiển thị những sản phẩm có trong bộ sưu tập.

- Lỗi đăng - Nếu admin sử dụng những kênh bán hàng không phải gian hàng chính hãng trực tuyến, bộ lọc này hiển thị những sản phẩm có lỗi đăng trên kênh bán hàng chọn.

- Thẻ quà tặng - Hiển thị sản phẩm thẻ quà tặng có sẵn cho gian hàng chính hãng. Nếu admin thêm nhiều bộ lọc, chỉ những sản phẩm khớp toàn bộ điều kiện mới được hiển thị.

 (3) Mô tả ngắn về trang

Trong phần này, admin có thể thêm một vài dòng mô tả ngắn về loại sản phẩm trong danh mục này, lô sản xuất, hạn dùng; loại sản phẩm, nước sản xuất…... Đừng quên chèn từ khóa để còn bot Google có thể tìm thấy trang website:cevpharma.com.vn nhanh chóng, dễ dàng hơn

Cách 1: Tạo từng sản phẩm theo danh mục của Vimedimex/ NBH

 

Cách 2: Tạo sản phẩm hàng loạt của Vimedimex/ NBH

6. Chi tiết Trang sản phẩm

(1) Tiêu đề sản phẩm

Nói đơn giản, đây là tên sản phẩm. Mỗi sản phẩm cần có tên riêng khác biệt. admin có thể thêm các thuộc tính về màu sắc, kích thước,.. nếu cần thiết. Tên sản phẩm nên chứa từ khóa để thực hiện SEO hiệu quả hơn.

(2) Hình ảnh chất lượng cao

Hình ảnh tốt không chỉ là hình ảnh có độ phân giải cao mà còn thể hiện tập trung vào sản phẩm. Admin có thể quan tâm tới các chi tiết nhỏ trên ảnh và phóng to để xem rõ hơn. Do đó, ảnh trong trang này cần đáp ứng được nhu cầu này.

(3) Thông tin về giá bán buôn và các thông tin khuyến mãi, tỷ lệ chiết khấu (nếu có)

(4) Trường chọn sản phẩm: Thông thường, trường này được đặt ngay dưới giá bán sản phẩm để KHM chọn số lượng mua hàng dễ dàng hơn. Hơn nữa, vị trí này tạo điều kiện thuận lợi để KHM chú ý nhiều hơn nhờ có yếu tố “thu hút ánh nhìn” là giá bán buôn

(5) Các thuộc tính của sản phẩm (nếu có)

Một số thuộc tính của sản phẩm bao gồm màu sắc, kích thước, tiêu chuẩn,... Nếu sản phẩm có các yếu tố trên, admin nên thêm vào sản phẩm gốc thay vì tạo nhiều sản phẩm khiến trang sản phẩm bị loãng.

(6) Nút “thêm vào giỏ hàng”

Nút kêu gọi hành động (CTA) này là yếu tố quan trọng nhất của trang sản phẩm chi tiết. Do đó, admin cần làm nó nổi bật nhất có thể. Đóng khung và tô màu đậm là phương án thường được sử dụng. Ngoài ra, admin cần tạo bản lớn để thu hút sự chú ý và giúp thao tác nhấp chuột trở nên dễ dàng hơn.

(7) Các dấu hiệu tin tưởng xung quanh nút “thêm vào giỏ hàng”

Đây là một ý tưởng tuyệt vời để tăng sự tin tưởng của KHM và khuyến khích KHM mua hàng. Ví dụ như chứng nhận đạt tiêu chuẩn GMP-EU; GMP-WHO, chứng nhận hàng thật, hoặc chính sách mua hàng

(8) Nút thêm vào “wishlist” hoặc “so sánh”

Wishlist cho phép khách hàng mua lưu trữ các sản phẩm mà KHM quan tâm hoặc có ý định mua. Chức năng so sánh giúp KHM có thể tìm hiểu các sản phẩm tương đồng về hoạt chất, hàm lượng, nhóm bệnh khác nhau cùng một lúc. Bằng cách này, KHM sẽ chọn được sản phẩm phù hợp nhất, đây cũng là một cách tăng khả năng mua hàng trên website.

(9) Nút chia sẻ mạng xã hội

Hãy để KHM chia sẻ sản phẩm yêu thích cũng như tạo cơ hội để website quảng bá trên trang mạng xã hội. Một số nút thông dụng hiện nay như Facebook, Twitter và email.

(10) Mô tả sản phẩm

Mô tả các tính năng và thông số sản phẩm là một phần quan trọng của website bán hàng. Admin cần nêu thông tin thật chi tiết để KHM có thể tìm hiểu sản phẩm, hạn chế nhắn tin trực tiếp để hỏi các thông tin mà NBH hoàn toàn có khả năng thể hiện trên website.

(11) Chế độ xem nhiều hình ảnh sản phẩm

Một tấm hình chưa đủ để website mường tượng về sản phẩm thực tế. Admin cần cung cấp nhiều hình ảnh ở các góc độ khác nhau, màu sắc khác nhau, thậm chí là ảnh hướng dẫn sử dụng sản phẩm

(12) Đánh giá của KHM

Theo nhiều nghiên cứu, phần lớn KHM mua hàng trực tuyến dựa trên đánh giá và phản hồi của KHM khác. Phần này không chỉ giúp KHM nhận xét và chia sẻ trải nghiệm sản phẩm mà còn là nơi tham khảo và là nơi thúc đẩy KHM mua hàng nhanh hơn. Admin cần tích hợp điểm đánh giá trung bình và số lượng phản hồi. Nếu có thể, admin nên tích hợp chức năng nhận xét để tăng trải nghiệm KHM trên website.

(13) Sản phẩm liên quan

Giới thiệu các sản phẩm liên quan để KHM có thể xem thêm nhiều sản phẩm hơn, so sánh các sản phẩm và ở lại trang lâu hơn. Phần này nên đặt ngay dưới cuối trang, ngay dưới phần mô tả sản phẩm.

7. Niêm yết giá bán buôn sản phẩm của NBH/Vimedimex trên Website

Giá bán buôn sản phẩm là giá bán buôn cố định, không thay đổi áp dụng cho tất cả các KHM trên CEVPharma, không thay đổi và không chịu ảnh hưởng bởi phí sử dụng dịch vụ và phí vận chuyển hàng nặng. Đây là giá trị dùng để đối soát các loại phí mà NBH phải trả cho CEVPharma sau khi đơn hàng hoàn tất, đồng thời là giá trị để xuất hóa đơn điện tử cho KHM. NVBH là người kiểm soát giá niêm yết của NBH trên Website. trên nền tảng ứng dụng phần mềm ERP Oracle Netsuitie; Desktop website; Mobile website, Mobile App; Oracle Netsuitie TMS  và Salesforce CDP cung cấp các dịch vụ giao dịch thương mại điện tử B2B. Cụ thể:

7.1 Bán hàng bằng đơn vị tiền tệ VND, USD, EURO với B2B

Nếu GHCH sử dụng CEVPharmaStore, giá trong GHCH, giỏ hàng, trang thanh toán và đơn hàng nháp sẽ phản ánh đơn vị tiền tệ của KHM. Đơn vị tiền tệ dựa theo địa chỉ giao hàng của KHM được chuyển đổi dựa vào tỷ giá hối đoái tự động trên thời gian thực.

7.2 Thiết lập giá: áp dụng các mức giá bán buôn cố định trên 63 tỉnh thành (bao gồm tuyến huyện, tuyến tỉnh). Đồng thời, hàng năm phân loại KHM vào thời điểm cuối năm, để có chính sách chiết khấu cho từng đối tượng KHM.

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.