True

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MOBILE APP VÀ CÁC QUY TRÌNH DÀNH CHO KHM TRÊN CEVPHARMA    

 

I. Quản lý Khách hàng mua (Customer management)

1. Thông tin về khách hàng mua sử dụng các dịch vụ trực tuyến trên Website

(1) Khách hàng mua là Nhà thuốc Bệnh viện, Nhà thuốc phòng khám, Nhà Nhà thuốc tư nhân tuyến tỉnh, tuyến huyện hoạt động kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam

- KHM giao dịch mua buôn trực tuyến 24/7: Thuốc, Thực phẩm chức năng, trên Website

- KHM sử dụng miễn phí dịch vụ vận chuyển trong nước đối với Đơn hàng có trọng lượng dưới 1kg: Chuyển phát nhanh hàng hóa; Chuyển phát hỏa tốc, hẹn giờ; Chuyển phát Thương mại điện tử; Chuyển phát tiết kiệm; Phân loại hàng hóa đặc biệt; Giá trị gia tăng cộng thêm); Dịch vụ thu hộ khi giao hàng cho KHM COD của Trung tâm Logistics 3PL CEVPharma

(2) Khách hàng mua là Bệnh viện công lập, Trung tâm y tế, Trạm xá tuyến tỉnh, tuyến huyện của Việt Nam mua hàng thông qua hình thức đấu thầu tại Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia, Bộ y tế /Sở y tế/Bệnh viện công lập.

- KHM giao dịch mua buôn trực tuyến 24/7: thuốc, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế, thiết bị làm đẹp, vật tư tiêu hao trên Website:cevpharma.com.vn từ hình thức đấu thầu hoặc chào giá cạnh tranh của Công ty TMHH MTV Vimedimex Bình Dương.

- KHM sử dụng miễn phí dịch vụ vận chuyển trong nước đối với Đơn hàng có trọng lượng dưới 1kg: Chuyển phát nhanh hàng hóa; Chuyển phát hỏa tốc, hẹn giờ; Chuyển phát Thương mại điện tử; Chuyển phát tiết kiệm; Phân loại hàng hóa đặc biệt; Giá trị gia tăng cộng thêm); Dịch vụ thu hộ khi giao hàng cho KHM COD của Trung tâm Logistics 3PL CEVPharma

 (3) Khách hàng mua là Bệnh viện tư nhân, Phòng khám, Công ty dược tuyến tỉnh, tuyến huyện của Việt Nam

- KHM giao dịch mua buôn trực tuyến 24/7: thuốc, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế, thiết bị làm đẹp, vật tư tiêu hao trên Website:cevpharma.com.vn

- KHM sử dụng miễn phí dịch vụ vận chuyển trong nước đối với Đơn hàng có trọng lượng dưới 1kg: Chuyển phát nhanh hàng hóa; Chuyển phát hỏa tốc, hẹn giờ; Chuyển phát Thương mại điện tử; Chuyển phát tiết kiệm; Phân loại hàng hóa đặc biệt; Giá trị gia tăng cộng thêm); Dịch vụ thu hộ khi giao hàng cho KHM COD của Trung tâm Logistics 3PL CEVPharma

 (4) Khách hàng mua là Nhà thuốc tư nhân, Công ty TNHH, Cửa hàng bán lẻ tuyến tỉnh, tuyến huyện của Việt Nam

- KHM giao dịch mua buôn trực tuyến 24/7: mỹ phẩm, hàng tiêu dụng mẹ, bé trên Website

- KHM sử dụng miễn phí dịch vụ vận chuyển trong nước đối với Đơn hàng có trọng lượng dưới 1kg: Chuyển phát nhanh hàng hóa; Chuyển phát hỏa tốc, hẹn giờ; Chuyển phát Thương mại điện tử; Chuyển phát tiết kiệm; Phân loại hàng hóa đặc biệt; Giá trị gia tăng cộng thêm); Dịch vụ thu hộ khi giao hàng cho KHM COD của Trung tâm Logistics 3PL CEVPharma

(5) Khách hàng mua là Công ty sản xuất dược phẩm tuyến tỉnh, tuyến huyện của Việt Nam

- KHM giao dịch mua buôn trực tuyến 24/7: nguyên liệu làm thuốc trên Website

- KHM sử dụng miễn phí dịch vụ vận chuyển trong nước đối với Đơn hàng có trọng lượng dưới 1kg: Chuyển phát nhanh hàng hóa; Chuyển phát hỏa tốc, hẹn giờ; Chuyển phát Thương mại điện tử; Chuyển phát tiết kiệm; Phân loại hàng hóa đặc biệt; Giá trị gia tăng cộng thêm); Dịch vụ thu hộ khi giao hàng cho KHM COD của Trung tâm Logistics 3PL CEVPharma

2. Quy trình quản lý thông tin KHM

2.1 Quy trình kiểm duyệt hồ sơ pháp lý và kích hoạt tài khoản KHM là Nhà thuốc bệnh viện, Nhà thuốc Trung tâm y tế, Nhà thuốc trạm xá, Nhà thuốc tư nhân, Công ty phân phối dược phẩm, Công ty sản xuất thuốc, Bệnh viện tư nhân

a) Thông tin và hồ sơ pháp lý

(1) Đối với Nhà thuốc bệnh viện

Thông tin tài khoản: Tên tài khoản; Mật khẩu; Số điện thoại

Thông tin và Hồ sơ pháp lý: Tên Nhà thuốc;  Loại hình là Nhà thuốc bệnh viện; Địa chỉ nhà thuốc trực thuộc bệnh viện; Giấy đăng ký kinh doanh;  Giấy chứng nhận thực hành tốt nhà thuốc (GPP); Giấy đăng ký đủ điều kiện kinh doanh; Tên người đại diện; Số căn cước công dân của người đại diện; Số điện thoại của người đại diện; Email của người đại diện; Người phụ trách chuyên môn;  Chứng chỉ hành nghề của người phụ trách chuyên môn; Email của người phụ trách chuyên môn

(2) Nhà thuốc Trung tâm y tế

Thông tin tài khoản: Tên tài khoản; Mật khẩu; Số điện thoại

Thông tin và hồ sơ pháp lý: Tên Nhà thuốc; Loại hình là Nhà thuốc TTYT; Địa chỉ nhà thuốc trực thuộc trung tâm y tế; Giấy đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận thực hành tốt nhà thuốc (GPP); Giấy đăng ký đủ điều kiện kinh doanh; Tên người đại diện; Số căn cước công dân của người đại diện; Số điện thoại của người đại diện; Email của người đại diện; Người phụ trách chuyên môn;  Chứng chỉ hành nghề của người phụ trách chuyên môn; Email của người phụ trách chuyên môn

(3) Nhà thuốc Trạm xá

Thông tin tài khoản: Tên tài khoản; Mật khẩu; Số điện thoại

Thông tin và hồ sơ pháp lý: Tên Nhà thuốc; Loại hình là Nhà thuốc Trạm xá; Địa chỉ nhà thuốc trực thuộc Trạm y tế; Giấy đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận thực hành tốt nhà thuốc (GPP); Giấy đăng ký đủ điều kiện kinh doanh; Tên người đại diện; Số căn cước công dân của người đại diện; Số điện thoại của người đại diện; Email của người đại diện; Người phụ trách chuyên môn; Chứng chỉ hành nghề của người phụ trách chuyên môn; Email của người phụ trách chuyên môn.

(4) Nhà thuốc tư nhân

Thông tin tài khoản: Tên tài khoản; Mật khẩu; Số điện thoại

Thông tin và hồ sơ pháp lý: Tên Nhà thuốc; Loại hình nhà thuốc tư nhân; Địa chỉ nhà thuốc; Giấy đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận thực hành tốt nhà thuốc (GPP); Giấy đăng ký đủ điều kiện kinh doanh; Tên người đại diện;  Số căn cước công dân của người đại diện; Số điện thoại của người đại diện;  Email của người đại diện; Người phụ trách chuyên môn; Chứng chỉ hành nghề của người phụ trách chuyên môn; Email của người phụ trách chuyên môn

(5) Công ty phân phối hàng hóa

Thông tin tài khoản: Tên tài khoản; Mật khẩu; Số điện thoại

Thông tin và hồ sơ pháp lý: Tên công ty; Loại hình kinh doanh y dược;  Phạm vi kinh doanh; Địa chỉ Công ty phân phối; Giấy đăng ký kinh doanh;  Giấy chứng nhận thực hành tốt phân phối (GDP); Giấy đăng ký đủ điều kiện kinh doanh; Tên người đại diện; Số căn cước công dân của người đại diện; Số điện thoại của người đại diện; Email của người đại diện; Người phụ trách chuyên môn;  Chứng chỉ hành nghề của người phụ trách chuyên môn; Email của người phụ trách chuyên môn; Giấy chứng nhận bảo quản thuốc, thực hành tốt nguyên liệu làm thuốc (GSP)

(6) Công ty sản xuất dược phẩm

Thông tin tài khoản: Tên tài khoản; Mật khẩu; Số điện thoại

Thông tin và hồ sơ pháp lý: Tên công ty; Loại hình kinh doanh sản xuất;  Phạm vi kinh doanh; Địa chỉ Công ty; Giấy đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP); Giấy chứng nhận bảo quản thuốc, thực hành tốt nguyên liệu làm thuốc (GSP) Giấy đăng ký đủ điều kiện kinh doanh; Tên người đại diện; Số căn cước công dân của người đại diện; Số điện thoại của người đại diện; Email của người đại diện; Người phụ trách chuyên môn; Chứng chỉ hành nghề của người phụ trách chuyên môn; Email của người phụ trách chuyên môn;

(7) Bệnh viện tư nhân

Thông tin tài khoản: Tên tài khoản; Mật khẩu; Số điện thoại

Thông tin và hồ sơ pháp lý: Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; Giấy phép Sở Khoa học và Công nghệ về việc Tiến hành công việc bức xạ (Sử dụng Thiết bị X-Quang chẩn đoán y tế); Danh sách chuyên môn đăng ký hành nghề khám, chữa bệnh tại bệnh viện và bản sao chứng chỉ hành nghề và bằng cấp chuyên môn của người hành nghề chưa có chứng chỉ hành nghề; Văn bản của Sở Y tế công bố đủ điều kiện khám sức khỏe; Quyết định của UBND tỉnh, TP quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và xếp hạng cho Bệnh viện; Tên người đại diện; Số căn cước công dân của người đại diện; Số điện thoại của người đại diện; Email của người đại diện; Người phụ trách chuyên môn; Chứng chỉ hành nghề của người phụ trách chuyên môn; Email của người phụ trách chuyên môn;

2.2 Quy trình kiểm duyệt hồ sơ pháp lý và kích hoạt tài khoản của KHM

  

3. Hướng dẫn cài đặt Mobile App và máy tính đối với KHM

Ứng dụng Mobile App CEVPharma hiện đã có trên kho ứng dụng của di động thông minh, Nhân viên bán hàng (NVBH) sử dụng hệ điều hành Android và IOS để thực hiện tìm kiếm cũng như cài đặt ứng dụng theo các cách như sau:

Cách 1: Tìm kiếm và cài đặt trực tiếp trên kho ứng dụng của thiết bị di động thông minh

1. Đối với điện thoại Samsung, Oppo, Xiaomi,… sử dụng hệ điều hành Android 5.1 trở lên NVBH thực hiện như sau:

Bước 1: Mở ứng dụng CH Play

Bước 2: Chọn thanh tìm kiếm ứng dụng và nhập từ khóa :”CEVPharma” và bấm Enter để tìm kiếm hoặc biểu tượng kính lúp để tìm kiếm tùy theo phiên bản android.                                         

Bước 3: Chọn ứng dụng CEVPharma do nhà phát hành là Vimedimex

Bước 4: Bấm cài đặt và chờ thiết bị di động thông minh của mình tự động tải về và cài đặt.                                                             

2. Đối với điện thoại Iphone sử dụng hệ hiều hành IOS 11.0 trở lên NVBH sẽ thực hiện như sau:

Bước 1: Mở ứng dụng App Store

Bước 2: Chọn sang phần tìm kiếm trong ứng dụng và nhập từ khóa “CEVPharma” và bấm Tìm                                                    

Bước 3: Chọn ứng dụng CEVPharma do nhà phát hành là Vimedimex

Bước 4: Chọn ứng dụng CEVPharma và bấm nhận để cài đặt ứng dụng

Cách 2: Truy cập vào website của sàn giao dịch thương mại điện tử quốc tế CEVPharma theo đường link: https://cevpharma.com.vn/, NVBH kéo xuống phía chân trang chủ của website Tại đây, NVBH nhìn sang phía Bên phải của website sẽ thấy một hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên 2 nền tảng hệ điều hành Android và IOS.

NVBH sử dụng điện thoại bật tính năng chụp ảnh để quét mã QR Code trên website của CEVPharma. Sau đó thực hiện bấm vào đường link hiển thị trên vùng quét để vào đường dẫn tải ứng dụng “CEVPharma” trên Store.

Trường hợp, NVBH đang truy cập vào website của https://cevpharma.com.vn, NVBH có thêm cách thức cài đặt CEVPharma vào điện thoại thông minh bằng cách click chọn “App Store” hoặc “Google Play” được đặt ở chân trang website, phù hợp với nền tảng điện thoại của NVBH để thực hiện cài đặt ứng dụng.

II. Các quy trình dành cho KHM, mua buôn hàng hóa trực tuyến trên CEVPharma

1. Quy trình đặt Đơn hàng của Khách hàng mua

Bước 1: Đăng ký/ Đăng nhập tài khoản Khách hàng mua

(1) KHM truy cập theo địa chỉ dành cho Khách hàng mua: website:https://cevpharma.com.vn/

(2) Khách hàng mua thực hiện đăng ký tài khoản trên website:cevharma.com.vn, giao diện màn hình thể hiện đầy đủ thông tin đa chiều, khả năng tiếp cận sản phẩm, kích thước, màu sắc, ID, lô sản xuất, hạn dùng dưới dạng Bảng, trên bản đồ Google Maps, Blog, Tag. Đăng ký sử dụng các ứng dụng Oracle Netsuite, Salesforce CDP với các tính năng tích hợp liền mạch, cấp tài khoản VTP, cấp mã định danh QRCode trên Mobile App CEVPharma cho KHM. Tiếp cận nhanh chóng dữ liệu báo cáo bán hàng, lịch sử giao dịch của KHM và sử dụng nó như một trung tâm dữ liệu tức thời, để đáp ứng kỳ vọng về một dịch vụ giao dịch thương mại điện tử B2B trơn tru, liền mạch, đ hiển thị đa dạ

(3) Trường hợp Khách hàng mua đã có tài khoản thì đăng nhập tài khoản của KHM trên website:cevharma.com.vn.  Ở bước này KHM (Khách hàng mua) có thể tìm đến công cụ search và tìm sản phẩm hoặc chính sách bán hàng “Hàng đổi hàng” mới nhất, Top sản phẩm được tìm kiếm nhiều nhất, Gian Hàng Chính Hãng Kim Cương của Vimedimex để chọn sản phẩm.

(4) Tích hợp công cụ chat trực tuyến Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp, SnapchatGoogle Hangouts, Viber, Zalo, Line, WeChat;  Instagram; Twitter tương tác trực tiếp và trợ giúp không giới hạn từ 14.341 nhân viên tư vấn bán hàng của Viettel Post và NVBH của CEVPharma chuyên nghiệp, xây dựng mối quan hệ gắn bó và cá biệt hoá tới từng KHM, điều không thể thực hiện được với các cổng giao dịch thương mại trực tuyến, chính là thời điểm củng cố địa vị của nhân nhân viên tư vấn bán hàng trước sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử B2B. Xoá nhoà mọi khoảng cách địa lý, tất cả đều sẵn sàng phụng sự 88.000 Nhà thuốc tư nhân và Quầy thuốc tư nhân trên một nút chạm diệu kỳ

Bước 2: Chọn sản phẩm đưa vào giỏ hàng

(1) Trường hợp KHM đã chọn được sản phẩm thì nhấn vào sản phẩm muốn mua, chọn mua ngày… và điền số lượng theo yêu cầu. Trường hợp KHM mua nhiều mặt hàng thì nhấn vào Tổng hợp những mặt hàng của KHM đã chọn và cho vào giỏ hàng.

(2) Trường hợp KHM muốn thay đổi số lượng thì nhấn nút sửa, sau đó nhấn mua hàng để tiếp tục bước tiếp theo.

Bước 3: Nhập thông tin Đơn hàng, chọn hình thức vận chuyển

(1) KHM ấn vào mua hàng, tiếp đến là điền thông tin địa chỉ nhận hàng. KHM ấn vào dấu “+” ở thêm địa chỉ mới và điền thông tin địa chỉ nhận hàng.

(2) KHM sử dụng dịch vụ vận chuyển miễn phí đối với đơn hàng có trọng lượng dưới 1 kg bằng phương tiện vận tải xe chuyên dùng gắn rhiết bị giám sát hành trình GPS: TMS-4G để giám sát nhiệt độ trong suốt quá trình vận chuyển, hệ thống đo cảm biến nhiệt độ, độ ẩm và Thiết bị phát wifi và thẻ sim 4G để giao hàng đến đúng địa điểm quy định.

Bước 4: KHM lựa chọn các hình thức thanh toán:

(1) Hình thức thanh toán chuyển tiền online trên nền tảng BIZ MBBANK: APP MBBank hoặc internet Banking của MBBank-SGD3. Truy cập tính năng chuyển tiền trong MBBank; Nhập thông tin chuyển tiền: Thông tin tài khoản, Thông tin đơn  vị thụ hưởng; Chọn đơn vị thụ hưởng, Số tài khoản, Nội dung chuyển khoản; Xác nhận thông tin chuyển tiền; Hoàn tất, hệ thống hiển thị màn hình giao dịch thành công.

(2) Dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng mua: Trung tâm Logistic CEVPharm thực hiện ủy quyền bằng văn bản của Vimedimex thu tiền của KHM thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt thông qua dịch vụ Thu hộ (COD) đối với những Đơn hàng có giá trị dưới hai mươi triệu đồng;

(3) Dịch vụ thanh toán bằng hình thức thấu chi trên tài khoản Internet Banking của KHM. MBBank-SGD3 cấp Hạn mức Thấu chi tín chấp 30 triệu đồng/tháng và 5.000.000 đồng/ Đơn hàng, miễn lãi vay thấu chi trong thời gian 7 ngày trên một Đơn hàng. Áp dụng mức lãi vay thấu chi 12% năm, tương đương 1% tháng cho 88.000 Nhà thuốc tư nhân, Quầy thuốc tư nhân giao dịch thương mại điện tử mua buôn hàng hóa trên CEVPharma. MBBank-SGD3 tiếp nhận Đơn hàng của KHM trên CEVPharma và thực hiện phê duyệt ứng trước số tiền 5.000.000 đồng/Đơn hàng vào tài khoản thấu chi Internet Banking của KHM. Tài khoản thanh toán Internet Banking của KHM sẽ tự động chuyển sang tài khoản doanh thu của Vimedimex tại MBBank-SGD3 số tiền 5.000.000/ Đơn hàng.

Bước 4: Xác nhận mua hàng thông qua Đơn hàng

KHM kiểm tra lại một lần nữa Đơn hàng của mình trước khi xác nhận. Nếu không có gì thay đổi thì tiến hành đặt Đơn hàng và chờ nhân viên giao hàng của Trung tâm Logistics 3PL CEVPharma (TT Logistic) gọi điện nhận giao hàng.

2. Quy trình xử lý Đơn đặt hàng của KHM

Bước 1: Tiếp nhận đơn hàng

- NVBH tiếp nhận Đơn đặt hàng qua đường địa chỉ truy cập dành cho Khách hàng mua website:https:cevpharma.com.vn/  tổng hợp các thông tin cần thiết đã được Khách hàng mua cung cấp như: Tên tổ chức, Địa chỉ, Người đại diện/ủy quyền, số điện thoại, Email…

Bước 2: Xác nhận Đơn hàng, thanh toán và xuất hóa đơn điện tử

a) Xác nhận thông tin Đơn đặt hàng và lựa chọn hình thức thanh toán thanh toán chuyển tiền online trên nền tảng BIZ MBBANK: APP MBBank hoặc internetBanking của MBBank-SGD3

 (1) Sau khi NVBH thực hiện gọi điện xác nhận thông tin Đơn đặt hàng, hình thức thanh toán trực tuyến với khách hàng mua. NVBH thực hiện kết nối cổng thanh toán chuyển tiền online trên nền tảng BIZ MBBANK: APP MBBank hoặc internetBanking của MBBank cho Khách hàng mua thanh toán giá trị đơn hàng (trường hợp khách hàng mua giao dịch mua buôn hàng hóa lần đầu tiên trên CEVPharma).

 (2) NVBH kiểm tra, thông tin trên tài khoản xác nhận đã nhận đủ số tiền thanh toán của Đơn hàng, NVBH thực hiện xuất hóa đơn điện tử cho Khách hàng mua và gửi trực tiếp đến Khách hàng mua thông qua Email hoặc Mobike App.

b. Xác nhận thông tin Đơn đặt hàng và lựa chọn hình thức thanh toán bằng hạn mức thấu chi 5.000.000đồng/Đơn hàng tại MBBank-SGD3

(1) Sau khi NVBH thực hiện gọi điện xác nhận thông tin Đơn đặt hàng, hình thức thanh toán sử dụng Hạn mức Thấu chi tín chấp 5.000.000 đồng/ Đơn hàng tại MBBank-SGD3. NVBH thực hiện chuyển Đơn hàng sang cho MBBank-SGD3

(2) MBBank-SGD3 tiếp nhận Đơn hàng của KHM trên CEVPharma và thực hiện phê duyệt ứng trước số tiền 5.000.000 đồng/Đơn hàng vào tài khoản thấu chi Internet Banking của KHM. Tài khoản thanh toán Internet Banking của KHM sẽ tự động chuyển sang tài khoản doanh thu của Vimedimex tại MBBank-SGD3 số tiền 5.000.000/ Đơn hàng.

(3) NVBH kiểm tra, thông tin trên tài khoản xác nhận đã nhận đủ số tiền thanh toán của Đơn hàng, NVBH thực hiện xuất hóa đơn điện tử cho Khách hàng mua và gửi trực tiếp đến Khách hàng mua thông qua Email hoặc Mobike App.

(4) Gốc và phí thấu chi thanh toán Đơn hàng cho KHM, MBBank-SGD3 thu tự động vào thời điểm KHM đã kết thúc Đơn hàng thông qua kênh phân phối bán lẻ bằng hình thức thu tiền mặt. KHM sẽ nộp tiền vào tài khoản thanh toán Internet banking tại MBBank-SGD3, MBBank-SGD3 sẽ tự động thu gốc, phí theo từng đơn hàng.

c) Xác nhận thông tin Đơn đặt hàng và lựa chọn hình thức thanh toán không qua tài khoản thanh toán của Khách hàng mua: Trung tâm Logistic CEVPharm thực hiện nhận ủy quyền bằng văn bản của Vimedimex thu tiền của KHM thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt thông qua dịch vụ Thu hộ (COD) đối với những Đơn hàng có giá trị dưới hai mươi triệu đồng.

Bước 3: Thiết lập phiếu xuất kho

NVBH phối hợp với NVKV chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu pháp lý, thông tin về sản phẩm, giá sản phẩm, lô sản xuất, hạn dùng, mã đơn hàng, phí dịch vụ vận chuyển  để  thiết lập “Phiếu xuất kho” chuyển cho Trung tâm Logistic CEVPharm

Bước 4: Trung tâm Logistic CEVPharm đóng gói hàng hóa, in phiếu xuất kho à vận chuyển hàng hóa đến địa điểm nhận hàng của KHM.

> NVKV thực hiện đóng gói sản phẩm theo Đơn hàng, In phiếu xuất kho, Hóa đơn điện tử và xuất kho sản phẩm chuyển cho NVGH

> NVĐP điều phối xe tải chuyên dụng đến nhận hàng hóa và Phiếu xuất kho để vận chuyển hàng hóa đến địa điểm nhận hàng của KHM.

Bước 5: Thông báo tình trạng giao hàng: Khi hàng được chuyển đến và Khách hàng mua đã thanh toán tiền hàng, nhân viên giao hàng của Trung tâm Logistics 3PL CEVPharma có nhiệm vụ nhập và xác nhận số tiền thu hộ (COD) thông qua Mobile App; sau đó cập nhật tình trạng đơn hàng đã thanh toán và hoàn thành.

Bước 6: Trung tâm Logistics 3PL CEVPharma thực hiện chuyển khoản số tiền thu hộ cho CEVPharma

Sau khi nhân viên kế toán của CEVPharma và Trung tâm Logistics 3PL CEVPharma tiến hành đối soát các thông tin về giá trị đơn hàng trùng khớp với số tiền thu hộ trên từng đơn hàng, Trung tâm Logistics 3PL CEVPharma thực hiện nộp tiền thu hộ vào tài khoản doanh thu của Công ty TNHH-TTPP dược phẩm Vimedimex: STK:1011228888; Ngân hàng TMCP Quân Đội – Sở giao dịch 3; Địa chỉ: Số 21 Cát Linh, Phường Cát Linh, quận Đống Đa Hà Nội

Bước 7: Chế độ hậu mãi và chu đáo (CSKH trước, trong, sau bán hàng)

> NVCSKH của CEVPharma sẽ liên hệ lại với khách hàng mua để xác nhận sự hài lòng về sản phẩm, dịch vụ vận chuyển, giao nhận hàng hóa, ….và những ý kiến đóng góp của KHM về sản phẩm, dịch vụ (nếu có)

> NVCSKH cung cấp các dịch vụ hậu mãi chất lượng về bảo hành sản phẩm, cộng thêm nhiều quà tặng hấp dẫn, giúp KHM khai thác tối đa sản phẩm, dịch vụ trên CEVPharma. KHM sẽ trở thành đại sứ thương hiệu và tiếng nói đáng tin cậy, đánh giá tuyệt vời về sản phẩm, dịch vụ trực tuyến của CEVPharma trên các phương tiện truyền thông mạng xã hội.

3. Quy trình hủy Đơn hàng trên CEVPharma

Bước 1: Sản phẩm tạm hết hàng: Nếu chênh lệch hơn 5% giá trị sản phẩm; Địa chỉ giao nhận không chính xác hoặc không đầy đủ thông tin.

Bước 2: Cam kết khi hủy Đơn hàng Trong trường hợp Đơn hàng bị hủy, NVBH sẽ có trách nhiệm thông báo đến Khách hàng mua trong thời gian sớm nhất. Khách hàng mua sẽ không phải trả bất kỳ chi phí hủy Đơn hàng nào trong trường hợp này;

(1) Trường hợp Khách hàng mua yêu cầu hủy Đơn hàng, KHM vui lòng liên hệ với Bộ phận chăm sóc Khách hàng mua hoặc NVKD qua số điện thoại Hotline:1900888988 chat trực tuyến hoặc phản hồi qua website:cevpharma.com.vn  để được hỗ trợ thêm;

(2) Trường hợp Khách Hàng mua đã thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, CEVPharma sẽ hoàn trả tiền mua hàng và phí vận chuyển thông qua tài khoản ngân hàng của Khách Hàng mua tại Ngân hàng TMCP Quân Đội- Sở giao dịch 3 hoặc ngân hàng thương mại khác do KHM chỉ định.

Lưu ý: Trường hợp Khách Hàng mua yêu cầu hủy Đơn hàng 3 lần liên tiếp hoặc hủy Đơn hàng 4 lần trong 1 tháng, Tài khoản của KHM sẽ bị khóa. Trường hợp Khách Hàng mua muốn mở lại tài khoản, CEVPharma sẽ thu cước phí để mở lại tài khoản là 200.000 VND/1 lần.

4. Quy trình đổi trả hàng và hoàn tiền

4.1 Chính sách hoàn trả

(1) Thời Gian Yêu Cầu Trả Hàng và Hoàn Tiền: Khách hàng mua có thể gửi yêu cầu trả hàng trong vòng 5 ngày kể từ lúc đơn hàng được giao hàng thành công; Đối với các sản phẩm đông lạnh (trừ trường hợp chưa nhận được hàng), khách hàng cần gửi yêu cầu trả trong vòng 24 giờ kể từ lúc đơn hàng được giao hàng thành công; Đối với các sản phẩm trả hàng liên quan đến chất lượng sản phẩm, thì thời hạn gửi yêu cầu trả trong vòng 30 ngày kể từ lúc đơn hàng được giao hàng thành công.

(2) Lý Do Trả Hàng và Hoàn Tiền: Khách hàng mua có thể yêu cầu trả hàng và hoàn tiền trong các trường hợp sau: Hàng nhận được bị thiếu/sai/bể vỡ khác mô tả/đã qua sử dụng; Hàng được hoàn trả phải đảm bảo còn mới 100% chưa được sử dụng. còn nguyên nhãn mác, nguyên hộp có mã QR Website:cevpharma.com.vn, phụ kiện và quà tặng kèm theo (nếu có). Website:cevpharma.com.vn  không đổi hàng đã sử dụng hoặc bao bì sản phẩm đã bị rách, viết, xóa...

(3) Bằng chứng cần cung cấp: Khách hàng mua cần cung cấp hình ảnh hoặc video thể hiện rõ tình trạng sản phẩm nhận được; Website:cevpharma.com.vn có thể yêu cầu bổ sung bằng chứng nếu: Bằng chứng khách hàng mua cung cấp bị mờ, nhòe, không thể hiện được tính trạng sản phẩm nhận được.

(4) Tình trạng của hàng trả lại: Sau khi đã gửi yêu cầu Trả hàng/Hoàn tiền, nếu NVBH đồng ý cho KHM trả hàng, KHM cần gửi trả hàng về Website:cevpharma.com.vn  theo hướng dẫn của nhân viên chăm sóc khách hàng; Để hạn chế các rắc rối phát sinh liên quan đến trả hàng, KHM lưu ý: Đóng gói theo quy định về đóng gói hàng hóa của Website:cevpharma.com.vn  và Gửi trả toàn bộ sản phẩm (bao gồm tất cả phụ kiện đi kèm, quà tặng... nếu có). Sản phẩm gửi trả phải trong tình trạng như khi khách hàng mua nhận hàng.

(5) Phí trả hàng: Phí chuyển phát sẽ được hoàn trả trong trường hợp hàng nhận được bị thiếu/sai/bể vỡ/khác mô tả/đã qua sử dụng; Trong trường hợp khách hàng mua trả hàng do đặt nhầm hoặc không muốn nhận, NVBH sẽ tính phí là 1% trên giá trị đơn hàng và cước phí vận chuyển và được trừ vào khi khách hàng mua nhận tiền hoàn lại.

4.2 Quy trình trả Hàng và hoàn tiền

Bước 1: Khách Hàng mua yêu cầu trả hàng trên tài khoản hoặc liên hệ Hotline 1900888988 để yêu cầu việc trả sản phẩm, NVBH sẽ hướng dẫn Khách Hàng mua cách đổi/trả sản phẩm (nếu quá trình đổi/trả sản phẩm của khách hàng mua hợp lệ).

Bước 2: Trung tâm Logistics 3PL CEVPharma sẽ đến thu hồi sản phẩm và chuyển về kho hàng hóa ký gửi của CEVPharma

Bước 3: NVKV nhận sản phẩm và kiểm tra sản phẩm.

Bước 4: Khách Hàng mua nhận tiền hoàn lại qua tài khoản

4.3 Một Số Quy Định Về Đóng Gói Hàng Hóa Khi Khách Hàng mua Gửi Trả Đơn Hàng

Đối với hàng hóa thông thường: Đặt đúng chiều sản phẩm, dán chặt nắp mở tránh tình trạng sản phẩm bị đổ hay rò rỉ ra ngoài thùng hàng; Nếu sản phẩm có dấu hiệu bị đổ bể hay rò rỉ, KHM nên sử dụng bao bì nhựa để bọc bên ngoài; Nếu sản phẩm có hình dáng đặc biệt cần phải đóng gói cẩn thận.

Lưu ý: Không dán băng keo trực tiếp lên hộp sản phẩm vì yêu cầu trả có thể sẽ bị từ chối nếu hộp sản phẩm bị hư hỏng; Liên hệ Hotline CEVPharma: Hotline 1900888988.(8h – 20h) khi có bất cứ khó khăn xảy ra trong quá trình vận chuyển và giao hàng.

4.4. Hướng dẫn sử dụng quản lý Trả hàng

Đây là tính năng trên ứng dụng Quản lý  giúp admin theo dõi được các giao dịch trả hàng qua các thao tác: xem danh sách, xem chi tiết, tìm kiếm/lọc, sắp xếp. Cụ thể như sau:

Xem danh sách Đơn trả hàng, Admin truy cập menu B2. Giao dịch bán hàng, di chuột tới 02. Giao dịch phát sinh và chọn Đơn trả hàng. Màn hình danh sách Đơn trả hàng có các thông tin chi tiết: Số đơn trả, Khách hàng mua, Diễn giải, Trạng thái, Hàng hoá kèm số lượng và giá trị trả lại.

Admin bấm vào Xem để mở chi tiết Đơn trả hàng.

Để tạo mới Đơn trả hàng, Admin bấm vào Tạo mới đơn trả hàng trên màn hình danh sách Đơn trả hàng.

Trên màn hình Đơn trả hàng, Admin thao tác tìm kiếm và chọn Khách hàng có nhu cầu trả lại hàng hoá, Lý do trả hàng, Ngày trả, . Sau khi chọn Khách hàng xong, người dùng tìm kiếm và chọn Sản phẩm trả lại và điền các thông tin cần nhập: Số lượng, Đơn giá. Admin kiểm tra lại các thông tin của Đơn trả hàng và bấm nút Save để lưu Hợp đồng mua hàng.

5. Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại

5.1 Thời gian khiếu nại đơn hàng

 - Trong thời gian 12 ngày đối với trường hợp xử lý thu hồi hàng về, NVBH tiếp nhận khiếu nại về Đơn hàng trong thời gian 5 ngày kể từ khi Đơn hàng được cập nhật trạng thái đã giao hàng cho KHM thành công.

- Đối với các sản phẩm đông lạnh, khách hàng mua cần gửi yêu cầu khiếu nại trong vòng 24 giờ và đối với các vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm thì thời hạn gửi yêu cầu là trong vòng 30 ngày kể từ khi Đơn hàng được cập nhật trạng thái đã giao hàng cho KHM thành công.

- Để gửi khiếu nại khách hàng mua vui lòng liên hệ bộ phận CSKH qua số Hotline: 1900888988 hoặc gửi phản hồi ngay trên chính Đơn hàng tại website

- NVCSKH sẽ tiếp nhận yêu cầu trong thời gian 24 giờ và xử lý tối đa trong vòng 12 ngày làm việc.

 5.2 Cách gửi phản hồi trên Đơn hàng

  Bước 1: Vào complaint order và chọn Đơn hàng cần gửi phản hồi: Đơn hàng Thuốc; Nguyên liệu làm thuốc; Mỹ phẩm; Thiết bị y tế; Thiết bị làm đẹp; Vật tư tiêu hao;  Hàng tiêu dùng của mẹ và bé; Đơn hàng tổng hợp các sản phẩm.

  Bước 2: Bấm vào nút, GỬI PHẢN HỒI

6. Quy trình thanh toán online trên nền tảng BIZ MBBANK: APP MBBank hoặc internet Banking của MBBank-SGD3

6.1. Quy đăng ký mở tài khoản online trên nền tảng BIZ MBBANK: APP MBBank hoặc internet Banking của MBBank-SGD3

NVBH thực hiện kết nối cổng thanh toán chuyển tiền online trên nền tảng BIZ MBBANK: APP MBBank hoặc internetBanking của MBBank-SGD3 cho Khách hàng mua thanh toán giá trị đơn hàng (trường hợp khách hàng mua giao dịch mua buôn hàng hóa lần đầu tiên trên CEVPharma).

a) Đối tượng KH onboarding online trên BIZ

(1) KH doanh nghiệp mới chưa mở code và chưa từng định danh KH tại bất kỳ các kênh nào tại MB; KH là doanh nghiệp có Giấy đăng ký kinh doanh; KH doanh nghiệp thành lập với 01 người đại diện theo pháp luật. KH có CA doanh nghiệp.

(2) Các KH không nằm thỏa mãn các điều kiện trên (KH hiện hữu của MB, KH là tổ chức có Quyết định thành lập, giấy phép kinh doanh..., KH có hơn 2 người đại diện theo pháp luật, KH mở tài khoản theo hình thức ủy quyền, KH chưa có CA) sẽ được thực hiện qua kênh quầy, với đầu mối chuyên viên quan hệ khách hàng tại MB SGD3

(3) Các giấy tờ KH cần phải chuẩn bị: Giấy đăng ký kinh doanh (bản gốc); Giấy tờ tùy thân của người đại diện theo pháp luật (bản gốc); Giấy bổ nhiệm của kế toán trường/người phụ trách kế toán (bản gốc, không bắt buộc); Giấy tờ tùy thân của kế toán trưởng/người phụ trách kế toán (bản gốc, không bắt buộc)

b) Hướng dẫn chi tiết các bước Onboarding trên APP BIZ

Bước 1: Định danh KH doanh nghiệp (OCR giấy ĐKKD của KH)

- KH download app BIZ Mbbank, màn hình đầu tiên sau khi tải app thành công, KH click vào “đăng ký mới dịch vụ”. Hệ thống hiển thị màn hình các hồ sơ giấy tờ KH cần chuẩn bị cho luồng Onboarding.

- KH thực hiện chụp ĐKKD, KH đảm bảo chụp ĐKKD đúng theo hướng dẫn lưu ý chụp để đạt được kết quả OCR giấy ĐKKD đúng và nhanh nhất. Sau khi KH hoàn thiện chụp ĐKKD, hệ thống tự động fille ra thông tin tự động cho KH như sau: (1)Số tài khoản thanh toán: KH có thể lựa chọn lại số tài khoản thanh toán mong muốn khác bằng cách nhấn vào mũi tên nhỏ bên cạnh; (2) Mã công ty: hệ thống không cho phép sửa

(1) Thông tin người duyệt giao dịch:

> Tên đăng nhập: hệ thống tự động hiển thị mặc định tên đăng nhập cho KH: cho phép KH sửa lại theo user mong muốn

> Họ và tên: hiển thị tên người đại diện của tổ chức, cho phép KH sửa lại trong trường hợp hệ      thống OCR cho ra kết quả không đúng với giấy đăng ký kinh doanh của KH.

> Số điện thoại di động: KH tự động nhập số điện thoại di động của KH đang sử dụng. Lưu ý nhập đúng số điện thoải để thực hiện nhận OTP xác thực tại các bước định danh KH tiếp theo và sử dụng trong quá trình sử dụng dịch vụ tại MB.

> Email: KH tự động nhập email đang sử dụng. Lưu ý: nhập đúng email để nhận được thông báo trong quá trình sử dụng dịch vụ tại MB.

> Thông tin người nhập giao dịch

(2) Trường hợp KH chưa bổ nhiệm KTT/người phụ trách KT, người đại diện kiêm nhiệm. KTT/người phụ trách kế toán, KH thực hiện gạt nút tròn “Đồng bộ thông tin” để hệ thống thực hiện fill toàn bộ thông tin từ mục “Thông tin người duyệt giao dịch” vào các trường của “Thông tin người thực hiện giao dịch”. Một số lưu ý ở các trường như sau:

(i) Tên đăng nhập: hệ thống tự động hiển thị mặc định tên đăng nhập cho KH: cho phép KH sửa lại theo user mong muốn. Trong đó, tên đăng nhập của người thực hiện giao dịch không trùng với user đăng nhập của người phê duyệt giao dịch.

> Họ và tên: đồng bộ họ tên của người duyệt giao dịch, hoặc cho KH nhập lại thông tin

> Số điện thoại di động: KH tự động nhập số điện thoại di động của KH đang sử dụng. Lưu ý nhập đúng số điện thoải để thực hiện nhận OTP xác thực tại các bước định danh KH tiếp theo và sử dụng trong quá trình sử dụng dịch vụ tại MB.

(ii) Email: KH tự động nhập email đang sử dụng. Lưu ý: nhập đúng email để nhận được thông báo trong quá trình sử dụng dịch vụ tại MB.

(iii) Hồ sơ đính kèm:  Hệ thống cho phép xem lại ĐKKD đã tải từ trước & tải lên quyết định bổ nhiệm KTT/người phụ trách KT, giấy tờ tùy thân của KTT/người phụ trách KT.  KH cũng có thể tích chọn cam kết bổ sung sau trong trường hợp không tải lên quyết định bổ nhiệm KTT/người phụ trách KT, giấy tờ tùy thân của KTT/người phụ trách KT.

Sau khi nhập đầy đủ thông tin, hệ thống yêu cầu KH thực hiện xác thực số điện thoại di động của người đại diện theo pháp luật bằng cách gửi OTP về cho số điện thoại người duyệt giao dịch đăng ký ở bước trên. Trường hợp nhập đúng OTP hệ thống cho phép đi tiếp bước tiếp theo. Ở bước này, hệ thống có trường chọn theo chi nhánh, chọn Sở Giao dịch 3 hoặc nhập mã chuyên viên quan hệ khách hàng chăm sóc doanh nghiệp là C294

Bước 2: Định danh người đại diện của doanh nghiệp (eKYC & OCR giấy tờ tùy thân của người đại diện)

(1) Sau khi xác thực thông tin ĐKKD của KH thành công, hệ thống yêu cầu KH làm bước tiếp theo xác thực thông tin người đại diện. Trường hợp người dùng muốn gửi thông tin eKYC cho người đại diện, hệ thống cho phép KH gửi thông tin cho người đại diện qua Zalo, viber, Facebook và một số nhóm mạng xã hội khác. Sau khi gửi thông báo thành công, KH là người đại diện sẽ tiếp tục luồng eKYC người đại diện và được xem lại toàn bộ thông tin của luồng định danh KH doanh nghiệp trước đó và được phép chỉnh sửa lại nếu có thay đổi.

 (2) Người đại diện thực hiện theo hướng dẫn của hệ thống: chụp và quay mặt, chụp GTTT. Hệ thống thực hiện check thông tin mặt của KH với GTTT, ĐKKD. Trường hợp thông tin của 03 nguồn trên KH cung       cấp trùng hợp, hệ thống cho phép KH xác nhận hợp đồng.

 (3) KH thực hiện đọc điều khoản điểu kiện hợp đồng và tích chọn “Đã đọc và đồng ý”. KH đã hoàn thành bước 2 của Onboarding của KH.

 (4) Tại bước hoàn thành này, KH được giữ TKTT đã được chọn từ các bước trước và KH phải hoàn thành bước ký CA hồ sơ sử dụng dịch vụ KH mới có thể sử dụng TKTT này (được ghi nợ/ghi có với hạn mức 300 triệu/01 giao dịch, 500 tr/01 ngày)

Bước 3: Ký CA (chữ ký số) hồ sơ đăng ký dịch vụ của KH – Hoàn thiện OB kích hoạt dịch vụ cho KH.

(1) KH đăng nhập BIZ website để thực hiện ký CA hồ sơ đăng ký sử dụng dịch vụ. KH click vào ký hoàn tất ký CA hồ sơ.

(2) Hệ thống hiển thị toàn bộ hợp đồng đăng ký sử dụng dịch, KH download hợp đồng, ký CA lên hợp đồng vừa tải xuống. Sau đó thực hiện up hợp đồng sau khi ký CA của DN lên BIZ, BIZ xác thực thông tin CA của KH. Trường hợp CA của KH hợp lệ, hệ thống kích hoạt tài khoản thanh toán của KH, KH được phép giao dịch ghi nợ/ghi có tài khoản 300tr/01 giao dịch, 500 triệu/01 ngày sau khi hệ thống báo hoàn tất ký CA, chúc mừng bạn nhận được gói giao dịch: 300tr/01 giao dịch, 500 triệu/01 ngày

Bước 4: Cung cấp một số thông tin sau khi hoàn thiện Onboarding của KH. Sau khi hoàn tất OB tại MB, hệ thống hiển thị các bước tiếp theo dành cho KH để cung cấp một vài thông tin bổ sung.

6.2 Quy trình thanh toán chuyển tiền online trên nền tảng BIZ MBBANK: APP MBBank hoặc internet Banking của MBBank-SGD3.

a) Chuyển tiền trong MBBank

 Bước 1: Truy cập tính năng chuyển tiền trong MBBank

Cách 1: Ở cột Menu EBANKING bên tay trái, chọn tab Chuyển tiền, sau đó chọn Chuyển tiền trong MBBank

Cách 2: Trên Menu trung tâm chọn ô Chuyển tiền

Bước 2: Nhập thông tin chuyển tiền

(1) Thông tin tài khoản: Chọn tài khoản nguồn để chuyển tiền

(2) Thông tin thụ hưởng: KHM nhập thông tin tài khoản muốn chuyển tiền đến

(3) Chọn đơn vị thụ hưởng: KHM có thể tìm chọn thông tin đơn vị thụ hưởng cách gõ những chữ cái đầu tên đơn vị thụ hưởng hoặc chữ số đầu của tài khoản đơn vị thụ hưởng. Hệ thống sẽ tự động điền tên chủ tài khoản và số tài khoản vào trường thông tin Ghi chú thêm về đơn vị thụ hưởng

(4) Số tài khoản: Với những số tài khoản chưa được lưu trong danh sách đơn vị thụ hưởng. KHM nhập đầy đủ số tài khoản vào ô và ấn tìm tên chủ tài khoản. Tên chủ tài khoản sẽ được hệ thống tự động hiển thị

Lưu ý nếu hệ thống báo lỗi khi KHM ấn tìm tên chủ tài khoản. Thì có thể KHM đã nhập sai số tài khoản, KHM vui lòng kiểm tra lại số tài khoản và nhập lại.

(5) Nội dung chuyển khoản: là nội dung chuyển tiền KHM muốn thông báo đến đơn vị thụ hưởng. Lưu ý: nội dung tối đa 200 ký tự chỉ bao gồm chữ ko dấu, số và các ký tự đặc biệt - + () . , /Ngoài ra KHM có thể tích vào ô Lưu đơn vị thụ hưởng để lưu thông tin vào danh sách đơn vị thụ  hưởng phục vụ cho các lần chuyển tiền sau. Email thông báo cho đơn vị thụ hưởng (nếu cần): nhập địa chỉ email của đơn vị thụ hưởng để được gửi email thông báo sau khi giao dịch được phê duyệt thành công

Bước 3: Xác nhận thông tin chuyển tiền

> KHM vui lòng kiểm tra đọc lại thông tin chuyển tiền

> Nếu thông tin đúng, KHM ấn xác nhận để hoàn thành giao dịch

> Nếu thông tin sai, KHM ấn quay lại về màn hình nhập thông tin để sửa thông tin

> Thông tin phí chuyển tiền của KHM sẽ hiển thị trên màn hình xác nhận

Bước 4: Hoàn tất, hệ thống hiển thị màn hình giao dịch thành công.

b) Chuyển tiền ngoài MBBank

 Bước 1: Truy cập tính năng chuyển tiền ngoài MBBank

Ở cột Menu EBANKING bên tay trái, chọn tab Chuyển tiền, sau đó chọn Chuyển tiền ngoài MBBank

Bước 2: Nhập thông tin chuyển tiền

Thông tin tài khoản: Chọn tài khoản nguồn để chuyển tiền.

Hình thức chuyển khoản lựa chọn chuyển tiền qua số tài khoản hoặc qua số thẻ.

a) Đối với Chuyển tiền qua số tài khoản

(1) Thông tin thụ hưởng: KHM nhập thông tin tài khoản muốn chuyển tiền đến

(2) Chọn đơn vị thụ hưởng: KHM có thể tìm chọn thông tin đơn vị thụ hưởng được lưu sẵn trong danh sách đơn vị thụ hưởng bằng cách gõ những chữ cái đầu tên đơn vị thụ hưởng hoặc chữ số đầu của tài khoản đơn vị thụ hưởng.

(3) Tên ngân hàng: KHM tìm kiếm nhập tên ngân hàng có trong danh sách. KHM có thể gõ những chữ cái đầu của tên viết thường hoặc tên viết tắt để tìm kiếm nhanh. Ngoài ra nếu ngân hàng KHM muốn chuyển tiền không có trong danh sách đơn vị  thụ hưởng lưu sẵn, KHM vui lòng nhập thông tin tên ngân hàng vào ô.

(4) Số tài khoản: Với những số tài khoản chưa được lưu trong danh sách đơn vị thụ hưởng. KHM vui lòng nhập đầy đủ số tài khoản. Sau khi nhập số tài khoản, nếu hệ thống không tự hiển thị ra tên tài khoản thì có thể do các nguyên nhân sau: KHM đã nhập sai số tài khoản, KHM vui lòng kiểm tra lại số tài khoản và nhập lại, hoặc Số tài khoản của KHM không thuộc danh sách tài khoản được phép chuyển tiền  nhanh.

(5) Tên chủ tài khoản: Với những tài khoản ngân hàng có liên kết chuyển tiền nhanh 24/7 sau khi nhập số tài khoản và số tiền chuyển khoản tên chủ tài khoản sẽ được hệ thống tự hiển thị. Với những tài khoản ngân hàng không có liên kết chuyển tiền nhanh 24/7 KHM vui lòng nhập tên chủ tài khoản thụ hưởng. Cho phép nhập chữ, số và ký tự đặc biệt + - ( ) , . /

(6) Số tiền: KHM vui lòng nhập số tiền muốn chuyển khoản.

b)      Đối với Chuyển tiền qua số thẻ

(1) Chọn n đơn vị thụ hưởng: KHM có thể tìm chọn thông tin đơn vị thụ hưởng được lưu sẵn trong danh sách đơn vị thụ hưởng bằng cách gõ những chữ cái đầu tên đơn vị thụ hưởng hoặc chữ số đầu của tài khoản đơn vị thụ hưởng . Hệ thống sẽ tự động điền tên chủ thẻ và số thẻ vào trường thông tin đơn vị thụ hưởng

(2) Số thẻ: KHM điền số thẻ của đơn vị thụ hưởng và ấn kiểm tra số thẻ. Tên của chủ thẻ sẽ được hệ thống tự hiển thị.

(3) Đối với cả hai hình thức: Nội dung chuyển khoản: là nội dung chuyển tiền KHM muốn thông báo đến đơn vị thụ  hưởng.

Lưu ý: nội dung tối đa 200 ký tự chỉ bao gồm chữ ko dấu, số và các ký tự đặc biệt - + () . , /

Ngoài ra KHM có thể tích vào ô Lưu đơn vị thụ hưởng để lưu thông tin vào danh sách đơn vị thụ   hưởng phục vụ cho các lần chuyển tiền sau

Email thông báo cho đơn vị thụ hưởng (nếu cần): nhập địa chỉ email của đơn vị thụ hưởng để được gửi email thông báo sau khi giao dịch được phê duyệt thành công.

6.3. Quy trình của dịch vụ thu hộ tiền hộ NBH/cevpharma

Quy trình của dịch vụ thu hộ tiền hộ NBH/cevpharma

Để đảm bảo quá trình vận chuyển diễn ra thuận lợi, nhanh chóng nhất, thông thường dịch vụ thu tiền hộ sẽ được thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu từ NVBH: Khi NVBH có nhu cầu sử dụng dịch vụ thu hộ, NVBH chuyển đến Trung tâm Logistics 3PL CEVPharma. Sau khi được tư vấn chi tiết, NVBH đồng ý về nội dung dịch vụ sẽ được Trung tâm Logistics 3PL CEVPharma tiếp nhận yêu cầu và thực hiện.

Bước 2: Trung tâm Logistics 3PL xử lý đơn hàng và vận chuyển: NVKV thực hiện chia sản phẩm theo đơn hàng và thực hiện đóng gói, niêm phong hàng và tiến hành vận chuyển đến địa chỉ giao nhận.

Bước 3: Thông báo tình trạng cho MVBH: Khi hàng được chuyển đến và KHM đã thanh toán tiền hàng, Trung tâm Logistics 3PL CEVPharma sẽ có nhiệm vụ thông báo lại cho NVGH về tình trạng đơn hàng.

Bước 4: Chuyển khoản tiền thu hộ cho Công ty Vimedimex

a) Xác nhận đối soát: (1) Xác nhận đối soát theo từng đơn ->Trang quản trị -> Chọn đơn hàng cần xác nhận đối soát; Tại mục Trạng thái thu hộ chọn Xác nhận đối soát (2) Xác nhận đối soát hàng loạt: Trang quản trị -> Quản lý thu hộ -> Nhập danh sách đối soát; Chọn Nhập danh sách đối soát -> Chọn Tải về file mẫu Trong file mẫu, nhập mã vận đơn, số tiền mình đã nhận và phí vận chuyển đã trả cho Trung tâm Logistics 3PL CEVPharma của các đơn hàng -> Lưu lại. (3) Vào lại mục Nhập danh sách nhận tiền -> Chọn file để tải file lên -> Chọn Nhập dữ liệu. Thực hiện Chọn các đơn đúng để Xác nhận đã đối soát. Chọn các đơn lệch -> Xuất danh sách các đơn bị lệch để có thể làm việc lại với Trung tâm Logistics 3PL CEVPharma.

NVBH và Trung tâm Logistics 3PL CEVPharma tiến hành đối soát các thông tin của Đơn hàng trùng khớp, Trung tâm Logistics 3PL CEVPharma sẽ chuyển lại khoản tiền thu hộ cho công ty Vimedimex vào tài khoản sau: STK:10112288888; Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Sở giao dịch 3; Địa chỉ: Số 21 Cát Linh, Phường Cát Linh, quận Đống Đa Hà Nội

7. Quy trình quản lý hóa đơn điện tử (e-invoice management)

7.1. Quy trình tạo Hóa đơn điện tử và Phiếu xuất kho

Bước 1: Trưòng hợp khách hàng mua không yêu cầu vận chuyển: Sử dụng Mẫu Hoá đơn điện tử (Mẫu số 01GTKT0/006)

Khách hàng mua thanh toán ngay bằng tiền mặt hoặc thanh toán trực tuyến: Kế toán giao dịch nhận tiền mặt hoặc đăng nhập vào tài khoản internet banking trên cevpharma.com.vn để kiểm tra thông tin thanh toán cho đơn hàng, xác nhận đơn hàng đã được thanh toán, Kế toán giao dịch thực hiện khởi tạo và kiểm tra thông tin trên HĐ điện tử, chuyển Kế toán trưởng/TP Giao dịch/PGĐ tiến hành phê duyệt, sau đó chuyển sang bước 6 thực hiện xuất kho và giao hàng.

Bước 2: Trường hợp khách hàng mua có yêu cầu vận chuyển: Sử dụng mẫu Phiếu xuất kho (Mẫu số 03XKNB0/001) và Hoá đơn điện tử (Mẫu số 01GTKT0/006)

(1) Trường hợp khách hàng mua thanh toán ngay/thanh toán trước: Kế toán giao dịch nhận tiền mặt hoặc đăng nhập vào tài khoản internet banking hoặc tại các tỉnh để kiểm tra thông tin thanh toán cho đơn hàng, sau khi xác nhận đơn hàng đã được thanh toán, Kế toán giao dịch thực hiện khởi tạo và theo dõi Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển, sau đó thực hiện khai báo thông tin xuất kho và vận chuyển và giao hàng

(2) Trường hợp khách hàng mua thanh toán trước khi nhận hàng (COD): Kế toán giao dịch thực hiện khởi tạo và theo dõi Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, sau đó thực hiện khai báo thông tin xuất kho, vận chuyển và giao hàng cho khách hàng mua.

(3) Trường hợp khách hàng mua thanh toán sau khi nhận hàng: Kế toán giao dịch thực hiện khởi tạo và theo dõi Phiếu xuất kho kiêm chứng từ vận chuyển, sau đó chuyển thực hiện khai báo thông tin xuất kho, vận chuyển, giao hàng và COD.

Bước 3: Trường hợp phát hành hóa đơn điện tử đã thanh toán cho các hoạt động kinh doanh dịch vụ: Kế toán thanh toán thực hiện theo quy trình phát hành hóa đơn điện tử.

Quy định nội dung tạo Hóa đơn điện tử và  Phiếu xuất kho:

- Mã đơn hàng: Kế toán giao dịch căn cứ vào Đơn hàng thực hiện khai báo mã đơn hàng và toàn bộ các thông tin của đơn hàng sẽ tự động hiển thị theo các nội dung sau: Mã định danh khách hàng mua;  Thông tin hàng hóa trên đơn hàng: Tên hàng hóa, hoạt chất và hàm lượng, nước sản xuất/cơ sở sản xuất, quy cách đóng gói, số lô, hạn sử dụng, đơn vị tính; Số hợp đồng (nếu có); Số lượng hàng hóa;  Đơn giá.

7.2. Hướng dẫn sử dụng quản lý Hoá đơn điện tử

Đây là tính năng trên ứng dụng Quản lý  giúp Admin theo dõi được các giao dịch Hóa đơn điện tử qua các thao tác: xem danh sách, xem chi tiết, in, hủy, tìm kiếm/lọc, sắp xếp. Cụ thể như sau:

a) Xem danh sách: Trên menu tính năng, bạn chạm Hóa đơn điện tử 1); Hệ thống sẽ hiển thị danh sách Hóa đơn điện tử (2) gồm các thông tin: Phương thức thanh toán; Giá trị đơn hàng; Thời gian; Mã hóa đơn; Trạng thái; Tên khách hàng mua; Tên hàng hóa đầu tiên trên đơn và số lượng tương ứng.

b) Xem chi tiết: Trên màn hình danh sách Hóa đơn, chạm vào hóa đơn cần xem nội dung chi tiết (1) Hệ thống hiện thông tin chi tiết của hóa đơn điện tử (2) Với hóa đơn điện tử có sử dụng giao hàng, admin chạm vào Giao hàng (1) để xem thông tin chi tiết (2).

Nếu giao hàng qua Trung tâm Logistics 3PL CEVPharma, admin chạm vào mã Hóa đơn điện tử (1) để chuyển đến trang Website tra cứu hành trình hóa đơn điện tử của Trung tâm Logistics 3PL CEVPharma (2)

- Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ xem thông tin chi tiết hàng hóa trên hóa đơn điện tử, admin chạm vào dòng hàng hóa cần xem thông tin (1) -> màn hình chi tiết hàng hóa hiện ra (2) -> admin có thể chạm để tiếp tục xem thông tin chi tiết Thẻ kho (3) và Tồn kho (4) hiện tại của hàng hóa.

c) Hủy Hóa đơn điện tử:  Để hủy hóa đơn, trên chi tiết hóa đơn điện tử, bạn chạm 

(1) -> chọn Hủy đơn (2) -> tiếp tục chạm Hủy đơn (3) nếu chắc chắn hủy hoặc Bỏ qua nếu chưa chắc chắn.

Với hóa đơn đã có phiếu thanh toán đi kèm, sau khi xác nhận Hủy đơn, hệ thống hiển thị thêm thông tin hủy phiếu thanh toán, admin chọn Hủy phiếu (4) để xác nhận hủy hoặc Bỏ qua nếu vẫn muốn giữ lại phiếu thanh toán.

7.3 In Hoá đơn GTGT: Nếu admin thiết lập Sử dụng máy in trong Cài đặt ứng dụng, hệ thống hỗ trợ in hóa đơn và phiếu giao hàng. Để in hóa đơn, trên màn hình thông tin chi tiết, admin chạm vào biểu tượng   (1) -> chọn In (2)

- Nếu gian hàng chính hãng của NBH có thiết lập chế độ xem trước khi in thì hệ thống sẽ chuyển sang màn hình Xem trước. Admin chọn số liên cần in (3), sau đó chạm nút In (4).

- Trường hợp có nhiều mẫu in mà ứng dụng thiết lập cho phép chọn mẫu trước khi in, sau khi chọn In, hệ thống sẽ hiển thị pop-up chọn mẫu in, admin chạm vào Mẫu cần in ra (1) ->  chạm In (2) để chuyển sang màn hình xem trước mẫu in như trên.

- Với hóa đơn điện tử có sử dụng giao hàng, nếu admin cần in Phiếu xuất kho, sau khi chạm biểu tượng   (1) -> admin chọn In giao hàng (2) và thực hiện tương tự như In hóa đơn điện tử.

7.4 Chia sẻ hình ảnh hóa đơn qua các công cụ mạng xã hội: Để chia sẻ hình ảnh hóa đơn điện tử qua các công cụ mạng xã hội, trên màn hình thông tin chi tiết, admin chạm vào biểu tượng   (1) -> chọn Chia sẻ (2) Hệ thống sẽ chuyển sang màn hình để xem trước hình ảnh hóa đơn điện tử. Admin chạm    (3) -> chọn các công cụ muốn sao chép, chia sẻ hình ảnh (4)

- Trường hợp có nhiều mẫu in, sau khi chọn Chia sẻ, hệ thống sẽ hiển thị pop-up chọn mẫu in, admin chạm vào Mẫu cần chia sẻ (1) -> chạm Chia sẻ (2) để chuyển sang màn hình xem trước như trên.

7.5 Hủy Phiếu xuất kho: Với các đơn giao hàng, khi xem thông tin giao hàng chi tiết trên hóa đơn điện tử, hệ thống hỗ trợ thao tác hủy Phiếu xuất kho. Admin chạm biểu tượng    (1) -> chọn Hủy Phiếu xuất kho (2) -> tiếp tục chạm Đồng ý (3) nếu chắc chắn hủy hoặc Bỏ qua nếu chưa chắc chắn.

7.6 Tìm kiếm/lọc: Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm/lọc hóa đơn điện tử theo các điều kiện: Thời gian; Mã hóa đơn điện tử; Tên hoặc mã hàng; Serial/IMEI; Lô sản xuất, hạn sử dụng; Tên, mã, SĐT khách hàng mua; Mã đặt hàng; Giao hàng; Mã vận đơn; Người tạo; Người bán;

Ghi chú; Trạng thái phiếu; Trạng thái giao hàng; Đối tác giao hàng; Thời gian giao hàng; Phương thức thanh toán; Bảng giá; Loại thu khác.

- Lọc theo thời gian: Tìm kiếm theo Mã hóa đơn; Tên hoặc mã hàng; Serial/IMEI; Lô sản xuất, hạn sử dụng; Tên, mã, SĐT khách hàng mua; Mã đặt hàng; Giao hàng; Mã Phiếu xuất kho; Người tạo; Người bán; Ghi chú; Trạng thái phiếu; Trạng thái giao hàng; Đối tác giao hàng; Thời gian giao hàng; Phương thức thanh toán; Bảng giá; Loại thu khác.

7.7 Sắp xếp: Để sắp xếp các Hóa đơn điện tử, admin chạm vào biểu tượng   (1); Tùy theo trình tự cần sắp xếp, admin chạm vào Mới nhất hoặc Cũ nhất (2)

7.8 Tùy chọn hiển thị: Hệ thống hỗ trợ tùy chọn hiển thị/ ẩn các thông tin giao dịch bao gồm: Mã hóa đơn điện tử (1), Khách hàng mua (2), Hàng hóa (3); Để thiết lập hiển thị, admin chạm vào biểu tượng    (1) -> chạm vào thông tin cần hiển thị (màu xanh) hoặc cần ẩn (màu trắng) (2) -> chạm Xong (3)

7.9 Tùy chọn: Hệ thống hỗ trợ tùy chọn hiển thị số tiền trên giao dịch theo 1 trong các lựa chọn Tổng tiền hàng, Tổng tiền hàng đã chiết khấu, Thu khác, KHM cần trả, Khách hàng mua đã trả của hóa đơn điện tử,  để chọn kiểu hiển thị, admin chạm vào biểu tượng   góc trên bên phải màn hình danh sách Hóa đơn điện tử (1) -> chọn thông tin cần hiển thị (2).

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.