True

Sản phẩm mang thương hiệu nhà sản xuất

Danh sách nhà sản xuất trong nước

1. An Thiên

2.Abiphar

3.Bidiphar

4.Công ty Cổ phần BV Pharma

5.Công ty cổ phẩn công nghệ dược Zorro

6.Công ty cổ phần Danson Group

7.Công ty cổ phần dược phẩm 3/2 – F.T.Pharma

8.Công ty cổ phần dược phẩm Đạt vi phú (Davipharm)

9.Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm

10.Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương

11.Công ty Dr. Reddys Laboratories Ltd.

12.Công ty TNHH Aeonmed Việt Nam

14.Công ty TNHH Fujiwa Việt Nam 
15.Công ty TNHH Rohto-Mentholatum (Việt Nam)

16.Công ty TNHH Yes Health Việt Nam
17.Davipharm

18.Domesco

19.DP Phương Đông

20.Dược Cửu Long

21.Dược khánh Hòa

22.Dược Vĩnh Phúc

23.Đồng Nai

24.Hà Tĩnh

25.Hataphar

26.Hậu Giang

27.Hisamitsu

28.Hoa Linh

29.Mekophar
30.Nadyphar

31.Nam Hà
32.Nature Việt Nam

33.Ngân Hà

34.Ngọc Thiện

35.Nhất Nhất

36.Pharmedic

37.Tâm Bình

38.TV pharma

39.TW Huế

40.TW2 Dopharma

41.TW3

42.Thanh Sơn

43.Trapharco

44.Trường Dương

45.Vimedimex 

Danh sách nhà sản xuất nước ngoài

1. Mediplantex
2.Alcon

3.Alcon Pharma

4.Aptalis Pharma S.A.S

5.Astellas

6.AstraZeneca

7.Bayer

8.Bayer Pharma

9.Bayer 

10.Beaufour Ipsen Industrie 

11.Berlin Chemie AG

12.Berlin Chemie 

13.Besins

14.Besins Healthcare

15.Boehringer Ingelheim

16.Boston

17.Bouchara-Recordati

18.Catalent

19.Cipla

20.Cj  Innio-n

21.Cj Pharma – Korea

22.Contect

23.Daewoong Pharm Co., Ltd

24.Daewoong Pharmaceutical Co., LTD

25.Daiichi Sankyo

26.Dr. Reddys Laboratories Ltd

27.Dragenopharm

28.Egis Pharma

29.Erba Vita Group S.p.A

30.Ferrer International S.A

31.Ferrer International S.A 

32.Firson Co., Ltd.

33.Fresenius Kabi 

34.Fuso Teikoku

35.Gland Pharma Limited Ấn Độ

36.Glenmark Pharm

37.Glenmark Pharmaceuticals Ltd

38.GSK

39.Gilead

40.Hasan
41.Heliocare

42.Ipsen Pharma  

43.Janssen

44.JCPA Health Products

45.JW Pharmaceutical Corporation

46.Kalfany Suesse Werbung GmbH & Co. KG

47.Kolma Pharma

48.Kora Healthcare

49.Korea United Pharm Inc

50.Kyongbuk College of Science

51.Kyung Dong

52.Laboractorios Normon 

53.Laboratoire de la Mer Sas 

54.Laboratoires Bouchara-Recordati

55.Laboratoires Chemineau 

56.Laboratoires Galeniques Vernin

57.Laboratoires Medix

58.Laboratoires Rosa Phytopharma

59.Laboratoires Sophartex 

60.Laboratories Mayoly Spindler

61.Leo

62.Lepu Medical USA

63.LifeStyles

64.Lion Corp

65.Medochemie Ltd.- Factory COGOLS

66.Menarini

67.Menarini 

68.Merck

69.MSD 

70.Mundipharma

71.Nature’s Way

72.Nitto Medic Co.Ltd.
73.Novartis

74.Novartis

75.Novartis 

76.Nutrimed

77.Olic

78.One Pharma

79.OPC

80.OPV

81.Pabianickie Zaklady Farmaceutyczne Polfa S.A

82.Pabianickie Zaklady Farmaceutyczne Polfa S.A.

83.Pfizer

84.Pfizer 

85.Pymepharco

86.Pharmaceutical workd adamed pharma joint stock company

87.Pharmaceutical Works Polfa in Pabianice Joint - Stock Co

88.Phil Inter

89.Phil Inter Pharma

90.Phyto Garda S.r.l

91.Recipharm

92.Recordati Industria Chimica Farmaceutica S.P.A

93.Replek Pharma

94.Ricola Ltd

95.Roche

96.Roche

97.Rohto

98.S.C. Zentiva S.A

99.Sandoz

100.Sava healthcare

101.SciTech Specialities Pvt. Ltd

102.Servier

103.Sia Pharmidea Latvia

104.Sohaco

105.Solupharm

106.Sophartex

107.SPM

108.Stada/Stella

109.T&L Co.Ltd

110.Takeda

111.Unison Laboratories

112.United Pharma Inc

113.United Pharna

114.Urgo 

115.US Pharma USA

116.ValueMed Pharma S.r.l

117.Vitabiotics Ltd

118.Worwag Pharma

119.Yoo Young Pharmaceutical

120.Zeria Pharmaceutical Co., Ltd.

121.Zuellig

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.